Missió tècnica a Colòmbia

Cooperació amb la CUT

Entre els dies 3 i 11 de novembre de 2019, Michela Albarello, secretària d’Internacional i Cooperació de CCOO Catalunya i presidenta de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO Catalunya, conjuntament amb Esther Caballé, de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO Catalunya, realitzaran una missió tècnica a Colòmbia.

Aquest viatge s’emmarca en l’inici de la cooperació sindical a Colòmbia amb la Central Unitaria de Trabajadores de Colòmbia (CUT) en un context d’especial atenció com és la signatura de l’Acord de Pau de 2016 i el procés de construcció d’un nou estat que ha de garantir una societat basada en la justícia social.

Per això, des de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO Catalunya i de la CUT s’han iniciat dues línies d’acció. La primera d’elles destinada a formar als treballadors i treballadores del país en relació amb els seus drets humans laborals i l’exercici de les seves llibertats sindicals, en un context on s’ha produït un augment alarmant de la violència antisindical. La segona per contribuir al reconeixement i a la recopilació de la memòria històrica del moviment sindical com una de les principals víctimes, individuals i col·lectives del conflicte armat.

En el marc de la missió tècnica, entre el 8 i 10 de novembre també es participarà en la trobada entre sindicats i societat civil d’Europa i d’Amèrica andina i central, sota el lema “creuant coneixements i experiències per construir canvis”, amb l’objectiu de debatre i posar en comú els diferents reptes de la regió andina i centreamericana per a la promoció i el respecte dels drets humans, sindicals, econòmics i socials.