“Contra el masclisme empresarial, feminisme sindical”

Article de Mentxu Gutiérrez, secretària de Dones i Polítiques LGTBI+ de CCOO de Catalunya, publicat en ‘El Diari del Treball’ (6-03-2023)

‘El Diari del Treball’ ha publicat avui un article de Mentxu Gutiérrez, secretària de Dones i Polítiques LGTBI+ del sindicat, que porta per títol “Contra el masclisme empresarial, feminisme sindical”.

La insensibilitat de les empreses envers l’equitat de gènere és demencial: 5.800 empreses encara avui són incomplidores a Catalunya del registre dels plans d’igualtat

La dependència econòmica és la base de les desigualtats, de l’opressió de les dones i de les violències masclistes, ergo dels feminicidis. Amb això no vull dir que erradicant la bretxa retributiva entre dones i homes ens deixin d’assassinar pel sol fet de ser dones, però sí que no haver de dependre econòmicament de la parella suposa un element d’emancipació per a moltes de les dones que no veuen sortida per ser lliures del seu agressor i a les quals no queda altra alternativa de supervivència que assumir situacions terribles. 

Els plans d’igualtat són l’element de transformació més potent que tenim per erradicar la bretxa retributiva que es genera al món del treball. Una bretxa, aquest any, del 25 % a Catalunya, que supera en gairebé 4 punts la mitjana de la resta de l’Estat i que fa que els salaris de les dones segueixin considerant-se com un simple element de complementarietat a l’economia familiar. […]