Continuem avançant en el coneixement sobre els riscos laborals associats als riscos emergents: digitalització i ocupacions verdes

Les transicions ecològica i digital estan introduint canvis ràpids als llocs de treball que poden afectar els riscos laborals als quals estan exposades les persones treballadores.

En aquest sentit, l’Agència Europea per la Seguretat i la Salut en el Treball, en consonància amb el marc estratègic de seguretat i salut en el treball 2021-2027 de la Comissió Europea, el qual preveu entre els seus objectius anticipar i gestionar el canvi en el nou món del treball, considera la necessitat d’identificar i intervenir sobre els nous riscos laborals emergents que poden afectar la salut de la població treballadora.

Per poder enfrontar-nos a aquests canvis i avançar en el seu coneixement sindical, des de CCOO de Catalunya, en col·laboració amb la Fundación 1º de Mayo, hem elaborat aquests fulls informatius sobre digitalització i ocupacions verdes, incorporant recomanacions i criteris preventius i sindicals en salut laboral, per aportar eines als nostres delegats i delegades de prevenció perquè puguin fer propostes i participar en la prevenció d’aquests riscos laborals.

Aquest projecte s’emmarca dins de les accions realitzades per CCOO de Catalunya per al desenvolupament dels objectius acordats en l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026, i en concret permetrà impulsar l’objectiu estratègic 7 per avançar en l’anàlisi, investigació i recerca dels riscos emergents.

Feu clic per veure:

Amb el suport de:

Logo Departament Empresa Treball A La Feina Cap Risc 2022