CCOO SIGNA AMB LES PATRONALS EL XII CONVENI DE LA SANITAT PRIVADA A CATALUNYA

Barcelona 7 de juny de 2024. Avui,  després d’un llarg procés de negociació, les dues patronals sanitàries: l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) i La Unió, i les dues representacions sindicals: Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors/es (UGT) han formalitzat el XII Conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques  de Catalunya fruit de l’acord assolit el passat 15 de maig. 

Les parts han prioritzat les millores en les condicions laborals i socials dels professionals sanitaris. El conveni beneficiarà a més de 25.000 professionals catalans que treballen en el sector sanitari privat i té vigència fins al desembre del 2025. 

Principals punts del conveni 2023-2025

  • Increments del 4 % per al 2023 i 0,5 % a partir de l’1/01/2024 (acord parcial de 14 de juny de 2023). 
  • Increment del 3,5 %  per al 2024 i  un increment addicional del 12 % per als plusos de dissabtes, diumenges i festius;  carrera professional i el sistema d’incentivació. 
  • Increment del  4 % per al 2025 sobre tots els conceptes salarials.
  • Per a l’any 2025 reducció de 8 hores al torn diürn i 10 hores al torn nocturn i el compromís de fer la reducció que pertoqui si hi ha una futura regulació de la jornada a escala estatal. 
  • Millores en la carrera professional i sistema d’incentivació professional.
  • Actualització a la legislació actual dels permisos per malaltia de familiars. 
  • Millores de caire social i organitzatiu.

Aquest conveni millora les condicions laborals dels professionals i permet avançar per construir un sistema sanitari més equitatiu.   

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya

Barcelona, 7 de juny de 2024