CCOO i UGT es reuneixen amb l’AEQT per iniciar el procediment per millorar les condicions laborals i d’accés a la jubilació de les persones que treballen a la petroquímica de Tarragona

 

Aquest matí, CCOO d’Indústria i UGT-FICA s’han reunit amb l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) per instar-la a presentar una petició conjunta a l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball a Tarragona perquè, en virtut del canvi legislatiu que implica la Llei 21/2021, dugui a terme un estudi per analitzar les condicions d’especial penositat, perillositat, insalubritat o toxicitat que es donen a la indústria petroquímica de Tarragona (tant a les empreses principals com a les seves subcontractes).

Aquest estudi ha de valorar les conseqüències que tenen sobre la salut de les persones que treballen en aquest sector les condicions laborals especialment penoses, com el treball per torns, la nocturnitat, els alts ritmes de treball o l’excés de càrrega de treball. L’estudi ha de servir per posar les mesures correctives necessàries per resoldre aquesta situació i millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores i, en cas que això no sigui possible, establir coeficients reductors que permetin avançar l’edat de jubilació de les persones que treballen al sector.

La patronal AEQT s’ha compromès a traslladar aquesta petició als seus òrgans de direcció per veure si avalen la proposta.

La llei estableix que aquest procediment l’han d’instar conjuntament les organitzacions empresarials i sindicals més representatives. Aquesta mateixa petició es traslladarà també més endavant a les patronals químiques Fedequim (en l’àmbit de Catalunya) i Feique (en l’àmbit estatal).

CCOO i UGT també han instat els ajuntaments del Camp de Tarragona i a la Diputació de Tarragona a aprovar mocions de suport per millorar les condicions laborals i d’accés  a la jubilació de les persones que treballen a la província de Tarragona, on predominen sectors d’activitat amb unes condicions d’especial penositat, perillositat i toxicitat, com la química, la petroquímica, el turisme i l’agropecuari. De moment, els ajuntaments de Tarragona i la Canonja ja han aprovat una declaració institucional i una moció en aquest sentit.