CCOO es concentrarà davant la Delegació del Govern a Catalunya en contra la retallada de drets al personal de l’Administració general de l’Estat

CCOO es concentrarà a la Delegació del Govern de Catalunya (c. Mallorca, 278, de Barcelona) aquest divendres 24 de febrer a les 12 h per exigir al Govern canvis en l’Avantprojecte de llei de funció pública de l’administració de l’Estat, ja que la seva redacció actual retalla drets consolidats del personal públic.

El sindicat considera inadmissible l’actual Avantprojecte de llei de funció pública de l’administració de l’Estat, que restringeix drets al personal públic. CCOO confia en l’eliminació del contingut lesiu i en la millora de la carrera professional, retribucions, avaluació de l’acompliment i igualtat, entre altres, malgrat la falta d’avenços en la negociació en les últimes setmanes. Les mobilitzacions es van iniciar el 31 de gener a Madrid i continuaran durant el mes de febrer en totes les comunitats i ciutats autònomes.

El sindicat considera imprescindible que s’estableixin garanties en matèria de carrera professional i salaris, l’extensió a la totalitat del personal, la igualtat, mobilitat i desenvolupament de grups professionals, i que es constitueixi una comissió avaluadora de l’acompliment o convocatòria de les vacants que resultin de les ofertes d’ocupació pública, entre d’altres demandes.

Les mobilitzacions es van iniciar el dia 31 de gener a Madrid, i continuen amb vint convocatòries en cadascuna de les comunitats i ciutats autònomes durant el mes de febrer. A banda de les concentracions, es duen a terme també assemblees informatives per exposar el contingut de l’avantprojecte, assenyalant els seus aspectes més lesius i explicant les propostes presentades per CCOO als grups de treball de negociació.

El sindicat destaca el caràcter essencial del servei públic que es presta a l’Administració general de l’Estat, i adverteix de les dramàtiques conseqüències que pot tenir per a la ciutadania la retallada de drets del personal, que és qui posa en acció les polítiques públiques i socials del Govern.

CCOO confia que es continuïn introduint millores en la negociació, i insta a eliminar els articles que retallen drets. Considerem imprescindible incorporar a la norma modificacions profundes, que condueixin a una modernització de l’AGE, i no limitar-se a una repetició de l’articulat de les normes vigents de 1964 i 1984 a les quals ha de substituir. També advertim que mantenir la limitació de drets és posicionar el personal públic contra la llei que ha d’ordenar la seva activitat en les pròximes dècades.

Barcelona, 22 de febrer de 2023