CCOO de Catalunya considera insuficient la modificació del Reglament d’estrangeria i rebutja la manca de diàleg social en la seva tramitació

Davant l’aprovació ahir pel Consell de Ministres del Reial decret pel qual es modifica el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, des de CCOO de Catalunya valorem negativament que durant la tramitació de la reforma del reglament no s’hagi donat una veritable negociació per mitjà del diàleg social. Una reforma que, malauradament, vol donar només resposta a les suposades necessitats de determinats sectors laborals en requerir la incorporació urgent de persones estrangeres, en comptes d’apostar per la millora de les condicions de treball de sectors precaritzats. 

Tampoc no compartim que l’autorització d’estada per realitzar estudis es transformi, de fet, en una autorització de residència i treball, ja que facilita enormement els criteris d’accés al treball sense gairebé límits. Això fomenta que les persones que realitzen estudis es quedin un cop finalitzats i que s’acabi promovent la fuga de cervells dels països d’origen.

D’altra banda, en relació amb les contractacions de persones estrangeres en origen, la reforma atorga carta blanca a l’Administració en la determinació de la situació nacional d’ocupació per mitjà d’una proposta lliure i sense límits de la Comissió Delegada del Govern per a assumptes econòmics. A més, la suposada millora del Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura es concreta únicament en una reducció dels terminis de publicitat de l’oferta i de les gestions administratives.

Un altre element que genera dubtes en la seva aplicació és la figura de l’arrelament per formació, que permet obtenir una autorització només de residència d’un any a aquelles persones que es comprometin a realitzar un formació vinculada al treball, cosa que contradiu la mateixa argumentació del Govern per justificar la reforma de lluitar contra l’economia submergida.

Tanmateix, des del sindicat valorem positivament alguns aspectes com ara que la renovació de les autoritzacions de residència i treball tinguin ara una vigència de quatre anys, cosa que elimina càrrega administrativa i burocràtica i dona més estabilitat a les autoritzacions, i que permetin treballar per compte d’atri o per compte propi. O l’ampliació dels beneficiaris, pel que fa a l’arrelament familiar, i la incorporació del treball per compte propi, pel que fa a l’arrelament laboral. I també, la possibilitat que les persones que puguin demostrar sis mesos de relació laboral realitzada sense papers puguin obtenir autorització de residència i treball sense haver de demostrar cap període mínim d’estada a l’Estat espanyol.

En definitiva, la reforma, tot i que recull elements positius que afavoriran la vida de les persones estrangeres, desaprofita l’oportunitat de construir un model de gestió que doni resposta a la situació de milers de persones que es troben en situació irregular al nostre país, un model més centrat en els drets i la dignitat de les persones que no pas en les suposades necessitats de mà d’obra de determinats sectors de la nostra economia. En aquest sentit, fem una crida al Govern de l’Estat a reprendre un diàleg efectiu en matèria migratòria amb els interlocutors socials.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 27 de juliol de 2022