Avui, 28 d’Abril, Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball, CCOO reclamem derogar les reformes laborals i situar la salut en el treball com un dret fonamental

La recuperació econòmica no pot anar acompanyada de la pèrdua de salut i la vida dels treballadors i treballadores

El 28 d’abril es commemora el reconeixement que fa el moviment sindical des de l’any 1996 a les persones treballadores mortes i accidentades en el treball. L’objectiu de CCOO de Catalunya en la commemoració d’aquest any ha estat posar el focus en la precarietat del treball i la manca de polítiques de prevenció efectives i de qualitat, per part de les empreses i de les administracions públiques que han de vetllar per la seguretat i la salut en el treball, fenòmens que expliquen les xifres actuals d’accidents de treball mortals i dels altres danys a la salut fàcilment ocultables per les empreses i les mútues (accidents de treball lleus i greus i malalties professionals).

Dins dels actes enfocats a la difusió, sensibilització i visibilització social d’aquesta devaluació de la protecció de la salut en el treball, el passat 19 d’abril vam presentar en roda de premsa el nostre informe balanç de Salut Laboral, el qual inclou les xifres de sinistralitat laboral del 2020, la diagnosi de l’estat actual de las polítiques preventives i les propostes de CCOO de Catalunya per revertir la situació actual.

Aquest informe ha estat acompanyat del manifest que realitzem habitualment en la commemoració d’aquest dia internacional i d’infografies adreçades als nostres delegats i delegades, als mitjans de comunicació i a la societat en general, per tal de visibilitzar les dades més clares de la precarització laboral i preventiva als centres de treball.

A tall de cloenda, per al 28 d’abril d’aquest any, el passat dilluns, vam celebrar una jornada sota el títol de “Teletreball i digitalització: a quins nous riscos laborals ens enfrontem?“, amb l’objectiu de mostrar i posar a debat els nous reptes preventius als quals haurem de fer front, en un futur immediat, a mesura que la digitalització i el teletreball siguin una realitat laboral plenament implementada en la nostra societat.

Les xifres de sinistralitat que ens ha deixat l’any 2020 a Catalunya, tot i la important aturada de l’activitat econòmica i l’àmplia implementació del teletreball arran de la pandèmia, mostren un creixement de la mortalitat produïda en hores de treball, tant pel que fa al nombre d’accidents de treball (+21,54 %) com a l’índex d’incidència (+24,74%), mentre que l’accidentabilitat dins de la jornada en els contractes temporals continua sent superior respecte de la contractació indefinida, i es produeix també un increment significatiu dels accidents mortals en el treball autònom en termes d’incidència (86,68 %).

Aquestes dades són el reflex de la devaluació de les condicions de treball i dels dèficits del model de protecció de la salut laboral actual, situació que estem denunciant des de ja fa prop d’una dècada, moment en què va entrar en vigor la reforma laboral, la qual va propiciar la pèrdua de drets laborals i el debilitament de la negociació col·lectiva.

És evident que el model preventiu actual es mostra esgotat i està marcat per una baixa qualitat, en un context d’elevadíssima precarització del mercat laboral, fets que suposen un clar obstacle per a una qualitat de treball i salut dignes.

Ens enfrontem a la sortida d’una crisi sanitària, econòmica i social i al repte d’enfrontar una transformació digital que ha de ser compatible amb una ocupació de qualitat i amb el respecte a drets com la salut i la intimitat de les persones treballadores. La recuperació econòmica no pot anar acompanyada de la pèrdua de salut de les persones treballadores i, encara menys, de la seva mort.
En aquest sentit, es fa prioritari derogar les reformes laborals i situar el valor de la salut en el treball com a dret fonamental, que ha d’estar al centre de les relacions laborals.

En aquests enllaços trobareu els manifestos amb motiu del 28 d’Abril, Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball: