Assolit un principi d’acord en el Conveni de comerç al detall d’òptiques de Barcelona

CCOO d’Indústria, UGT i la patronal del sector han arribat finalment a un principi d’acord sobre el Conveni de comerç al detall d’òptiques de la província de Barcelona, amb el qual es dona resposta a les reivindicacions de les persones que treballen al sector. Amb la consecució d’aquest preacord ha quedat desconvocada la vaga prevista per avui i demà, coincidint amb el black friday.

CCOO valora positivament l’acord, ja que permetrà que les persones treballadores recuperin progressivament el poder adquisitiu perdut i s’ha aconseguit reduir la jornada laboral i millorar els permisos.

Les parts han pactat una vigència de 3 anys (2021-2023) i han acordat uns increments salarials d’un 2 % per a 2021, un 4,5 % per a 2022 i un 3,5 % per a 2023. També s’estableix una clàusula de revisió al final de la vigència topada en un 0,50 %.

Un altre aspecte destacat del preacord és la reducció de 8 hores de la jornada laboral anual. En matèria de permisos, s’estableix que aquests començaran el primer dia laborable després del fet causant i els permisos per hospitalització i operació de familiars es podran gaudir seguits o en dies discontinus, mentre persisteixi el fet causant, entre altres millores.