Resum d’opinions de la primera fase de l’Assemblea Sindical Oberta

L’assemblea sindical oberta de CCOO de Catalunya, l’espai per definir el paper del sindicat davant la nova realitat social i on tothom pot participar, ha arribat al final de la seva primera fase amb una àmplia participació dins i fora del sindicat en diferents formats com les assemblees territorials de seccions sindicals, les enquestes d’opinió a través de les xarxes socials i la pàgina web, i amb reunions amb entitats i persones expertes de diversos sectors. 

Aquest és el resum de les opinions més destacades de la primera fase de l’Assemblea Sindical Oberta de CCOO de Catalunya:

– El sindicat continua sent un instrument útil i necessari, però s’ha de reformar per respondre millor a les noves realitats del món del treball i ha de ser més a prop de la gent.
– Es valora molt positivament l’ASO i es coincideix en la necessitat d’habilitar espais de reflexió, participació i consulta de manera permanent, i formes d’elecció directa.
– La creació d’ocupació estable i amb salaris dignes és la principal reivindicació del sindicat.
– Les persones sindicalistes han de mantenir el contacte amb el centre de treball i transparentar la seva activitat i la utilització de les hores sindicals.
– S’ha de reforçar la presència i el paper de les seccions sindicals per afavorir l’afiliació i la participació.
– Cal difondre el coneixement del sindicat, garantir la transmissió dels seus valors i potenciar la formació dels quadres sindicals.
– La defensa de l’estat del benestar i dels serveis públics ha de ser una bandera del sindicat.
– En la defensa dels drets socials cal confluir amb els moviments socials fent de la nostra identitat motiu d’orgull.
– Cal actuar dins l’organització amb contundència i rapidesa davant de qualsevol cas de corrupció o d’actuació contrària als valors del sindicat.
– El sindicat ha de ser útil als joves, promoure la seva participació i potenciar la seva presència en els òrgans de direcció facilitant la renovació.
– Cal avançar des de la proporcionalitat a la paritat-home dona en tots els organismes.
– S’ha d’anar cap a estructures sindicals més horitzontals i flexibles per reforçar la participació voluntària i militant al sindicat treballant en equip i racionalitzant els horaris.
– Cal potenciar la utilització de les noves tecnologies per informar, assessorar, participar i convocar mobilitzacions.
– Cal reforçar la cooperació i la solidaritat interna per fer avançar el sindicat en els sectors i col·lectius més febles.
– Necessitem un sindicat més obert, capaç de recollir les demandes de l’afiliació i de la societat.