CCOO de Catalunya valora com un gran èxit l’assemblea final celebrada avui en el marc del procés d’Assemblea sindical oberta

Avui dissabte, 7 de novembre, s’ha fet l’acte final de l’Assemblea sindical oberta, procés de debat de CCOO de Catalunya iniciat el passat mes de maig. L’assemblea s’ha celebrat al pavelló poliesportiu Marina – Besòs, a Sant Adrià de Besòs, on la direcció del sindicat ha assumit  l’ordenació de les 25 propostes de debat més votades, organitzades en 5 eixos.


El resultat de la votació a mà alçada per a la validació de tot el procés ha estat: Vots a favor: 1.067; vots en contra: 0; abstencions: 14.

 

L’ordenació final de les 25 propostes prioritàries ha estat la següent:

 

Eix 1. PARTICIPACIÓ A L’EMPRESA, AL SINDICAT I A LA SOCIETAT

PROPOSTES

ü  Realitzar consultes vinculants abans de la signatura de convenis i acords generals.

ü  Comunicar i explicar millor els acords de diàleg social que se signen.

ü  Potenciar les seccions sindicals com a espai de presència sindical a l’empresa i de participació de l’afiliació.

ü  Utilitzar més les xarxes socials i aplicacions mòbils per informar, assessorar, participar i convocar mobilitzacions.

ü  Trobar fórmules de participació no presencial.

 

Eix 2. COM MILLORAR L’ORGANITZACIÓ I L’AFILIACIÓ

PROPOSTES
üMillorar el funcionament de l’assessorament sindical i jurídic i avançar en la gratuïtat per a l’afiliació.

üPrioritzar l’atenció a les persones afiliades.

üExplicar a instituts i universitats els drets laborals i el paper del sindicalisme.

üPosar una limitació de mandat efectiva de 8 anys (2 mandats) per a una responsabilitat concreta, en tots els nivells del sindicat.

ü
Formar el personal sindicalista, tècnic i administratiu en l’atenció a les persones i a l’afiliació.

Eix 3. LES PRIORITATS LABORALS I SOCIALS

PROPOSTES

ü  Prioritzar la lluita pel treball digne i contra la precarietat.

ü  Recuperar el poder adquisitiu dels salaris.

ü  Incrementar el salari mínim interprofessional (SMI) fins, com a mínim, el 60% del salari mitjà.

ü  Defensar la sanitat pública i lluitar contra les retallades i per revertir les privatitzacions.

ü  Defensar l’educació pública lluitant contra les privatitzacions i les retallades.

 

Eix 4. COM MILLORAR L’ACCIÓ SINDICAL I DESENVOLUPAR NOVES FORMES DE LLUITA

PROPOSTES

ü  Revertir la reforma laboral.

ü  Eliminar de la contractació pública les empreses que no respectin unes condicions laborals dignes.

ü  Lluitar per la conciliació de la vida personal i la laboral.

ü  Reivindicar i plantar cara pels que són més vulnerables i no poden fer-ho.

ü  Utilitzar les xarxes socials per fer campanyes de denúncia i pressió, i crear estats d’opinió.

Eix 5. VALORS I ÈTICA SINDICAL

PROPOSTES

ü  Suspendre d’afiliació totes les persones imputades per corrupció o assetjament sexual fins que hi hagi una sentència ferma.

ü  Exigir a les persones que accedeixin a càrrecs de direcció i representació del sindicat que es comprometin amb el compliment del codi ètic.

ü  Habilitar mecanismes àgils per detectar, corregir o eliminar males pràctiques al sindicat.

ü  Publicar mensualment com es fan servir les hores sindicals, amb la finalitat de rendir comptes.

ü  Establir que les percepcions econòmiques dels sindicalistes estiguin en relació amb les tasques i la dedicació, i no en funció del càrrec o de l’organització a la qual estan ubicats/des.