Signat un nou acord per la productivitat del personal d’administració i tècnic i el personal laboral no docent de la Generalitat de Catalunya

Valorem positivament aquest acord que permetrà continuar cobrant aquest complement, ara de molta més quantia, amb criteris objectius i amb un increment del control democràtic i de participació sobre aquesta part de les nostres retribucions.

Avui, CCOO hem arribat a un acord per modificar el sistema de valoració del complement de productivitat. Abans d’entrar a explicar-ho, hem de fer un petit recordatori, ja que els drets no plouen del cel.

Fins al 2012 teníem un complement de productivitat que es basava únicament en la signatura del superior jeràrquic. Aquell any va desaparèixer el complement dins del conjunt de retallades, recuperat el 2022 després d’un acord de CCOO i UGT el desembre del 2018 (amb el qual es van recuperar també les pagues extres robades).

Ja fa dos anys que tornem a tenir aquest complement, amb una valoració molt menys subjectiva que abans del 2012, fruit d’un acord. Els resultats estan sent molt positius, ja que la gran majoria de treballadores i treballadors l’estan cobrant.

Ara, funció pública ens va plantejar canviar el sistema i CCOO vam presentar una proposta que anomenem Avaluació 360º, i a la qual, després de mesos de treball, hem acabat donant-li una forma que considerem positiva.

Hem de recordar que a la funció pública la negociació col·lectiva té una peculiaritat, i és que en cas de no arribar a acords, les administracions tenen les mans lliures per fer el que vulguin. Com que CCOO no els volem donar aquesta llibertat amb la qual podria suprimir la productivitat o implementar el model que considerés oportú, hem assumit la responsabilitat d’aconseguir el millor model possible.

Aquest nou “Sistema 360º de competències i sistema d’avaluació d’objectius” avalua competències personals, però també de la unitat en què està treballant cada persona. Es tenen en compte l’autoavaluació, l’avaluació del superior jeràrquic i també de part dels companys i companyes de feina (en aquest cas, de manera aleatòria i anònima). En el cas de les treballadores amb personal a càrrec seu, també seran avaluades per aquestes.

A més de les competències, també s’establiran uns objectius totalment mesurables i coneguts, que formaran part de l’avaluació final, juntament amb l’avaluació de les competències personals i grupals. Una avaluació que requereix sis mesos de treball efectiu, sense que penalitzin les incapacitats temporals de l’any, sempre que en conjunt no arribin a noranta dies, així com una important sèrie de permisos i absències.

Pel que fa als diners destinats a la productivitat, hem aconseguit multiplicar per dos el fons actual, amb possibilitats d’incrementar-ho més en funció de l’avaluació que es realitzi després del primer any de funcionament. Una avaluació que es durà a terme a la Comissió de Seguiment, que també analitzarà aquelles situacions en les quals els resultats siguin negatius per a les treballadores.

CCOO seguirem treballant amb rigor per millorar les condicions laborals i econòmiques de les treballadores i treballadors de la Generalitat.