Segona reunió del grup de treball per l’estabilització de l’ocupació pública

Al grup de treball per aplicar la llei per reduir la temporalitat a la Generalitat de Catalunya avui ens hem centrat en l’oferta pública. Tot i que l’Administració no ens han pogut facilitar els números exactes per categories i departaments, s’ha incrementat l’oferta d’estabilització en 9.000 places, amb la qual cosa s’ha passat d’unes 39.000 a unes 48.000. Es tracta, sobretot, de personal docent que, com havíem assenyalat des de CCOO a l’anterior reunió, no estaven ben comptabilitzats. Se’ns ha assegurat que properament tindrem els números exactes i en els pròxims dies se’ns concretarà tota la informació de la proposta d’oferta pública.

A la reunió també hem començat a debatre les bases del concurs de mèrits, i hem arribat a una proposta per a la Funció Pública que valorem positivament. Aquesta faria pujar la valoració de l’experiència fins al 60 %, en línia amb les orientacions del Govern estatal, i computaria en el 40 % els altres mèrits, dividits, probablement, en un 20 % per haver aprovat algun procés selectiu previ i l’altre 20 % en formació, de la manera que es determini finalment en les diverses meses negociadores.

També s’ha entrat en altres propostes de CCOO, que Funció Pública ha valorat com a acceptables:

  • Evitar perjudicis a persones que hagin pogut ser canviades de lloc de treball amb posterioritat a l’aprovació de la llei.
  • La titulació requerida en el concurs de mèrits sigui també la necessària en el moment d’accés a la plaça.
  • Que l’experiència no s’hagi de valorar de manera ininterrompuda.
  • Que si en un mateix lloc de treball s’ha treballat com a laboral i com a funcionari interí, es comptabilitzi igual.
  • La capacitació lingüística es farà mitjançant una prova, encara queda determinar si es farà prèviament o al final del concurs.
  • Estudiar la promoció interna mitjançant un concurs de mèrits i el compromís d’un concurs de trasllats en paral·lel al procés d’estabilització.

En global, les CCOO continuem valorant positivament els treballs d’aquest grup per poder eliminar la temporalitat a les administracions públiques, protegint les persones que han estat afectats per aquesta, i buscant oferir-los estabilitat amb garanties jurídiques i total transparència.