Anàlisi de la política preventiva a la Generalitat de Catalunya

El mes de desembre del 2016, a la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscs Laborals, CCOO vam presentar l’Informe de balanç de vint anys de prevenció de riscos laborals a la Generalitat de Catalunya 1996-2016 i propostes de futur, on s’analitzava la integració de la prevenció a les estructures dels departaments i el seu impacte. A més, s’incloïen propostes de millora amb un canvi de filosofia radicalment diferent de l’actual sistema preventiu, que considerem totalment esgotat i fracassat, que es basa en una política errònia d’externalitzacions d’especialitats preventives que ha costat més de 50 milions d’euros en aquests darrers vint anys, que han estat un fracàs, tal com reflecteixen les auditories realitzades per l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya (ICSSL) i l’augment de la sinistralitat.

Aquest informe ha estat actualitzat el gener del 2018 amb un altre document denominat Pla per a la integració efectiva de la prevenció de riscos laborals i la promoció de la salut en l’administració de la Generalitat de Catalunya, que fa balanç de l’últim any i que, a més a més, analitza el funcionament de les comissions de treball posades en marxa per aquesta comissió paritària general que el valora com a desolador i preocupant. En la darrera reunió de la comissió paritària general del passat mes de febrer del 2018 es va constatar que el Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals que l’administració de la Generalitat va construir el 1998, al voltant del Decret 312/98, està totalment exhaurit i ja no és una eina que pugui resoldre els problemes de gestió, integració, recursos humans i materials, i pressupostaris, i tampoc pot dotar-la d’eines de millora preventiva per als centres de treball.

Després de gairebé vint mesos des de la presentació d’aquest informe, la Direcció General de la Funció Pública no ha donat cap resposta al document i no disposa de cap full de ruta que pugui revertir la situació desastrosa que pateix l’actual model preventiu de la Generalitat amb uns indicadors que la posen a la cua de totes les administracions públiques. També cal denunciar una política errònia d’externalitzacions d’especialitats preventives que ha costat més de 50 milions d’euros en aquests darrers vint anys i que de les 275 persones que treballen als serveis de prevenció, 146 són interines i representen el 53,5 % del total del personal.

Feu clic per veure el recull de la documentació elaborada per CCOO en relació amb la gestió de la prevenció de riscos laborals de la Generalitat de Catalunya