La Generalitat no vol complir l’acord retributiu

Ahir, 28 de setembre de 2023, es va reunir la Comissió de Seguiment de l’Acord Marc per a una Administració del Segle XXI, en la qual participen la Secretaria d’Estat de Funció Pública i els sindicats.

El Govern d’Espanya va ratificar que es compleixen les condicions acordades el mes d’octubre del 2022, d’un increment de preus superior a l’increment salarial dels dos últims anys, amb el qual s’incrementaran les retribucions un 0,5 % amb efectes retroactius des de gener del 2023.

Aquest increment s’ha de produir en la nòmina del mes d’octubre a totes les administracions públiques, per continuar avançant en la millora del minvat poder adquisitiu de més de 5 milions de treballadores i treballadors del sector públic, en uns anys amb una inflació que castiga la classe treballadora.

Així mateix, continuem avançant en altres millores de l’acord, com ara la jubilació parcial anticipada del personal funcionari, la classificació professional i la definició del caràcter mínim dels permisos i dels dies addicionals de vacances definits a l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Aquestes millores estan pendents de la seva aplicació a l’espera de la investidura del pròxim president del Govern d’Espanya.

Malauradament, i de manera unilateral, la Generalitat de Catalunya va anunciar ahir als mitjans de comunicació, i avui ens ho ha ratificat a Mesa General, que no implementarà l’increment retributiu fins al mes de novembre. Fa mesos que es coneix l’evolució de l’IPC i que aquest mes d’octubre s’havia d’aplicar aquest increment, però ara ens venen amb problemes tècnics.

Des de CCOO exigim al Govern que es deixi d’històries i que no es quedi un mes més amb uns 30 milions d’euros que corresponen als treballadors i treballadores de la Generalitat. Perquè en actuacions com aquestes és quan s’ha de demostrar l’eficiència del nostre Govern i la seva preocupació per la gent que cada dia fa possible la prestació dels serveis públics a la ciutadania de Catalunya.