Full informatiu sobre els objectius de la legislatura per a la funció pública

Iniciem un període amb un sindicat renovat i un nou Govern de la Generalitat, que ha modificat completament les
responsabilitats en matèria de funció pública: nova consellera, nou secretari d’Administració i Funció Pública i nova
directora general de Funció Pública.

Portem ja molts mesos amb una paràlisi total en tot el que té a veure amb la negociació col·lectiva i amb les condicions
de treball de la plantilla de la Generalitat. Com a mostra, la mesa general no es reuneix des del 29 d’octubre del 2020.

CCOO considerem que l’anterior Govern va concedir poca importància als temes de funció pública i a la millora de les condicions de treball de les seves treballadores i treballadors. El difícil context polític del país i la pandèmia del darrer any tampoc van propiciar poder abordar massa qüestions més enllà de confirmar les retribucions anuals, traslladar a Catalunya algun acord d’àmbit estatal i poc més. Continua pendent abordar qüestions de caràcter estructural i de futur que cada cop són més inajornables, així com la recuperació de tots els drets arrabassats durant la passada crisi, ja que la millor manera de reconèixer la feina de les empleades i els empleats públics durant la pandèmia és saldar d’una vegada aquest deute.

Així doncs, anem tard en moltes qüestions i cal començar a treballar de manera urgent. Per això, CCOO ja hem exigit la convocatòria immediata de la Mesa General de Negociació de les Empleades i els Empleats Públics de la Generalitat, per abordar d’entrada i urgentment:

 • Retribucions del 2021.
 • Compliment de l’acord d’11 de desembre del 2018 i retorn de la paga del 2014 i del 50 % del complement de productivitat.
 • Oferta pública d’ocupació.

Pel que fa al full de ruta del nou Govern en matèria de funció pública, tenim la referència amb l’acord per la investidura entre ERC i JxCat, que és massa poc detallat, i la reunió de presentació del nou secretari d’Administració i Funció Pública i de la directora general de Funció Pública, plena de bones intencions i que caldria començar a fer realitat.

Esperem, doncs, la convocatòria immediata de la mesa general i altres àmbits d’interlocució per començar a treballar amb el doble objectiu de millorar la prestació de serveis a la ciutadania mitjançant una gran funció pública catalana i per millorar les condicions de treball d’una plantilla que ha estat a l’altura de les necessitats de la nostra societat en moments molt durs.

Exigim una potent negociació col·lectiva per abordar diversos temes, com:

 • Oferta d’ocupació pública, per al 2021-2022, per posar fi a l’elevadíssim nivell de temporalitat a l’Administració de la Generalitat, incrementar les plantilles i fomentar que el relleu generacional que s’està produint entre els treballadors i treballadores de les administracions públiques de Catalunya no sigui amb personal temporal.
 • Recuperar els drets arrabassats l’any 2012 encara pendents: fons d’acció social, productivitat, ajuts de menjador, dies d’assumptes personals, aportacions al pla de pensions, trenta-cinc hores i la seva corresponent translació al personal amb còmput anual, etc.
 • Aconseguir que els plans d’igualtat compleixin el seu objectiu.
 • Negociar la digitalització de l’Administració i el teletreball.
 • Actualitzar els acords de condicions de treball i salut laboral, signats ja fa quinze anys.
 • Pla de desplaçament d’empresa de la Generalitat.
 • Creació d’un òrgan extrajudicial de resolució de conflictes.
 • Cal elaborar la Llei catalana de la funció pública de les administracions catalanes, tal com manava al Govern la disposició final segona del Decret llei 1/1997, que refonia els preceptes legals en matèria de funció pública. CCOO portem molts anys reclamant-la. No es pot entendre que no s’hagi abordat a Catalunya una regulació pròpia de la funció pública, ja que és l’única comunitat autònoma que no en té, amb tots els perjudicis que comporta per a les treballadores i trebalaldors de totes les administracions públiques.

Hi ha molta feina per fer. CCOO fa molt que reclamem que l’Administració comenci a treballar de la mateixa manera que les organitzacions sindicals. No podem perdre més temps.

Feu clic per veure el full informatiu sobre els objectius de la legislatura per a la funció pública