23 de Juny: Dia de les Nacions Unides per a l’Administració Pública

El 23 de juny se celebra el Dia de les Nacions Unides per a l’Administració Pública, amb la finalitat d’honrar els empleats i empleades públics a tot el món pel seu servei a la humanitat.

Aquesta data va ser promulgada per l’Assemblea General de les Nacions Unides, el 29 de desembre del 2002, per homenatjar el valor i la virtut del servei públic per a la comunitat. Es reconeixia, així, la labor dels servidors públics i s’animava la joventut a dedicar-se professionalment al sector públic.

Les polítiques d’austeritat implementades a partir de la crisi del 2008 a Europa i a l’Estat espanyol fins al final de la segona dècada del segle van posar de manifest dues qüestions que els empleats i empleades públics feia temps que denunciàvem: la precarietat als serveis i la insuficiència de les plantilles o de mitjans adients per poder prestar amb dignitat serveis adequats per a la ciutadania, condicionants que tenen repercussions negatives en les condicions de vida de tota la ciutadania, especialment en els col·lectius més vulnerables.

Avui, més que mai, des de CCOO destaquem el paper dels serveis públics com a garants de tot estat social democràtic i de dret. Perquè no hi ha desenvolupament sense uns serveis públics adequats capaços d’arribar en tot moment als que més ho necessiten.

En aquests moments econòmics de gran creixement de la inflació, des de CCOO hem consolidat la negociació col·lectiva i el diàleg social en tots els àmbits del sector públic, que han permès assolir acords per a l’estabilització de l’ocupació, la reducció de la temporalitat, l’increment de les plantilles i increments retributius en condicions adequades.

Davant la incertesa política envers la convocatòria de les pròximes eleccions generals, CCOO exigeix a totes les opcions polítiques que diguin clarament quin és el seu posicionament i quines són les seves propostes envers els serveis públics, i que compleixin els acords assolits. Així mateix, treballarem per mantenir els drets de ciutadania conquerits i que aquests serveis siguin de qualitat.

Necessitem plantilles suficients i renovades, i necessitem que els serveis públics compleixin la seva funció de transformació de la societat i donin noves oportunitats a les dones i als homes joves del futur. Per això reclamem més inversió en aquests serveis i millors condicions de treball.

A més, els serveis públics han de ser essencials en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible del 2030. Només a través dels serveis públics serem capaços de caminar cap a una transició justa en un futur que, necessàriament, estarà impregnat de polítiques verdes.

Per tant, en el Dia de les Nacions Unides per a l’Administració Pública, des de CCOO volem evidenciar que estem lluitant per la qualitat dels serveis públics i pels drets del personal públic que presta aquests serveis.

NO HI POT HAVER ESTATS FORTS SENSE DRETS SOCIALS I UNS SERVEIS PÚBLICS FORTS I DE QUALITAT QUE ELS DESENVOLUPIN