Documents congressuals del 12è congrés de CCOO de Catalunya

Encarem el procés congressual amb el repte de ser actius en la construcció del futur del món del treball. Els canvis tan profunds que s’estan donant al teixit productiu i que modifiquen les relacions de treball i les relacions socials no es poden fer sense comptar amb nosaltres. Volem canvis que siguin un avenç dels valors de la democràcia i que obrin les portes de les empreses i l’economia a la participació de la ciutadania, de les treballadores i els treballadors. Volem una indústria de caràcter nacional amb un valor estratègic per fer front a situacions de crisi. Volem canvis que dignifiquin tots els treballs i totes les vides. Canvis que, mitjançant el treball, el feminisme i la lluita contra el canvi climàtic i la protecció de la salut, han d’avançar ràpidament cap a la justícia social. Ens comprometem amb la construcció d’un model econòmic i productiu que posi al centre les persones i les seves necessitats bàsiques, que sigui respectuós amb el medi ambient, que fomenti una economia circular que respecti el planeta i una transició justa que no deixi ningú enrere, que reconegui la importància de la sostenibilitat de la vida. Són canvis per posar les persones al centre de les prioritats polítiques, amb els quals els serveis públics desenvolupin la seva funció com a garantia de drets de ciutadania. Volem un estat del benestar fort, i per això és cabdal destinar més recursos als serveis públics i crear ocupació pública de qualitat. Lluitem per la democratització de l’ús de les dades i de totes les potencialitats de la digitalització amb visió de gènere i sense estereotips sexistes, així com per la necessària independència dels mitjans de comunicació, eines cabdals, com el món de la cultura, pel seu valor social al servei d’una societat lliure i crítica.

Volem posar al centre el valor social dels treballs, el paper que té en la societat, el caràcter essencial per desenvolupar un projecte de vida, un model de societat que lluita perquè la redistribució de la riquesa en la disputa dels salaris i les condicions dignes de treball sigui la principal palanca de justícia social.

Desenvolupem el nostre 12è Congrés enmig d’una pandèmia que ens ha submergit en una nova crisi d’abast desconegut fins ara. Una crisi sanitària amb milers de persones mortes; una crisi econòmica per l’aturada de l’oferta i la demanda a la vegada, i una crisi social que pateix l’increment de les desigualtats i de la pobresa amb una incidència desproporcionada per a les dones i amb canvis radicals en les relacions socials i la sociabilitat col·lectiva de la ciutadania. Les nostres propostes no poden ser alienes a la realitat actual, i per això el sindicat s’ha anticipat al seu congrés i ha construït, amb la col·laboració de la societat civil, propostes que són la columna vertebral de les nostres proposicions congressuals.

També hem tornat a impulsar una segona Assemblea sindical oberta que ha permès que milers de persones afiliades puguin participar en la construcció de les bases de les propostes per a aquest congrés. És una aposta ferma que segueix posant en relleu el valor de pertinença a CCOO, els valors de la militància, del suport i de l’ajuda mútua entre treballadores i treballadors, de la solidaritat i de la lluita pel bé comú, que expressen les milers de persones que hi han participat activament.

Feu clic per descarregar-vos: