CCOO valora la rectificació que prohibia pescar sardina

Des del Sector del Mar de CCOO de Catalunya valorem favorablement aquesta rectificació, que consisteix a canviar la veda que prohibia pescar sardina durant quatre mesos a l’any per una parada biològica, és a dir, que la flota deixi de pescar durant un període de temps, de manera que tant treballadors i treballadores com empreses podran sol·licitar les ajudes del Fons Europeu Marítim de la Pesca i l’Aqüicultura establertes per a aquestes aturades.

És una mesura alternativa socialment i econòmicament més sostenible per al sector pesquer d’encerclament de la GSA 6 ( zona pesquera que engloba els territoris de Catalunya, País Valencià i Regió de Múrcia).


No obstant això, des de CCOO exigim que el cobrament d’aquestes ajudes, tant per a mariners assalariats com per a armadors enrolats, sigui directe i immediat, sense necessitat de sol·licitar la desocupació. Aquesta última mesura suposa doble treball per a l’Administració i una complexitat afegida per als sol·licitants, ja que una vegada concedides les ajudes s’ha de retornar al treballador o treballadora el temps de desocupació consumit, a banda que es triga prop de sis mesos a rebre les ajudes. Aquest retard no és assumible per a un sector ja per si precari quant a remuneracions.

Volem igualment fer públic el nostre suport en aquest sentit a la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors i a les organitzacions de productors pesquers catalanes.