Les organitzacions d’autònoms registren una convocatòria legal pròpia de vaga general per al 29 de març, adreçada als treballadors autònoms de Catalunya

Han registrat la seva convocatòria de vaga

Les organitzacions de treballadors autònoms següents: Associació de Transportistes Agrupats Condal (ASTAC-CONDAL), Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC), Federació Sindical de Treballadors Autònoms Dependents – CCOO (FS TRADE- CCOO), Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC), Taula d’Autònoms de Catalunya i Unió de Pagesos de Catalunya, van presentar en el Registre del Departament d’Empresa i Ocupació una convocatòria de vaga general adreçada als treballadors i treballadores autònoms de Catalunya, per al proper 29 de març.

Les principals raons que motiven aquesta convocatòria de vaga, a més de coincidir amb les reivindicacions de la convocatòria feta per CCOO i UGT, són les següents, pel que fa a les reivindicacions dels autònoms i autònomes de Catalunya: 

– El refús de les polítiques pressupostàries restrictives dels governs de l’Estat i de la Generalitat, que porten de manera progressiva a desmantellar els sistemes de protecció i cohesió social amb un control del dèficit públic a qualsevol preu.

Aquestes mesures, a més de repercutir negativament en l’activitat econòmica i en l’ocupació amb caràcter general, posen en risc els serveis públics de qualitat, que atenuen unes desigualtats socials cada vegada més profundes i destrueixen ocupació privada i pública al mateix temps que deterioren les condicions de treball de l’ocupació existent.

L’efecte directe d’aquestes polítiques en el col·lectiu del treball autònom està a la vista: a Catalunya, la Seguretat Social ha perdut 53.020 autònoms i autònomes cotitzants, des del desembre del 2007 fins al desembre del 2011. En aquest període el nombre total de cotitzants a la Seguretat Social ha disminuït en l’11,69%, mentre que el d’autònoms/es persones físiques ho ha fet en el 14,27%. 

– L’exigència de continuar desenvolupant l’Estatut del treball autònom perquè faciliti la millora de les condicions de treball i de vida dels autònoms, i, en particular, de modificar urgentment aquesta llei per garantir i tutelar l’exercici dels drets dels autònoms econòmicament dependents, davant les empreses i les administracions que els contracten i que no volen reconèixer la seva condició. 

– La nostra reivindicació de continuar la millora de la protecció social dels autònoms i la seva progressiva equiparació en drets i obligacions amb la de tots els treballadors. Uns drets, els del treball assalariat, amenaçats com mai, des de la Transició democràtica, per la reforma laboral que ha presentat el Govern del Partit Popular, amb el suport de Convergència i Unió, cosa que implica, evidentment, una dificultat afegida per aconseguir els drets que reclamem els autònoms i autònomes. 

– La nostra demanda de polítiques actives de suport i plans de reconversió per a sectors del treball autònom durament castigats per la crisi com, entre d’altres, el transport, la construcció, el comerç familiar o l’agricultura i ramaderia. 

– La nostra exigència als governs central i autonòmic que garanteixin l’accés al crèdit dels autònoms, empreses i famílies, com a element bàsic per contribuir a la creació de treball i de riquesa, i que condicionin els ajuts a les entitats financeres al compliment d’aquest objectiu.

Feu clic per veure el document de les organitzacions d’autònoms de registre de la vaga general del 29-M, presentat al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya el dilluns 19 de març del 2012.