Vaga de 24 hores al sector d’educació amb motiu del 8 de Març

Delegades de CCOO de Catalunya del sector de l'EducacióLa Federació d’Educació de CCOO convoca vaga general a l’educació el pròxim 8 de març dins del marc sindical confederal que possibilita l’atur de 24 hores en sectors estratègics com l’ensenyament, clau per a l’erradicació del sexisme i l’avanç cap a una societat igualitària.

Cada vegada és més urgent situar la igualtat, la coeducació i l’eliminació de violències en el centre del debat educatiu, per promoure un canvi en les polítiques educatives que situï el nostre país en llindars de progrés i desenvolupament d’acord amb el temps social. CCOO ha insistit repetidament en la necessitat que els governs posin els mitjans suficients perquè aquestes polítiques garanteixin la transformació de l’androcentrisme educatiu.

Feu clic per veure el dossier informatiu sobre la vaga de 24 hores al sector de l’educació amb motiu del 8 de Març.