Transparència a les fundacions i associacions de CCOO de Catalunya

Estatuts, juntes i patronats, comptes auditats…

Seguint el camí iniciat l’any 2005 per a aconseguir transparència en l’ús dels recursos públics, CCOO de Catalunya posa a disposició de la ciutadania algunes dades que poden ser d’interès en relació amb l’activitat de les fundacions i associacions vinculades al sindicat.

Transparència a les fundacions vinculades amb CCOO de Catalunya

– Transparència a la Fundació Cipriano Garcia
Transparència a la Fundació Paco Puerto
Transparència a la Fundació Pau i Solidaritat

Transparència a les associacions vinculades amb CCOO de Catalunya

Transparència al Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers