Tens experiència laboral i formació? Acredita’t.

CCOO t’informa i t’ajuda

INFORMACIÓ URGENT
En aquest moments el programa Acredita’t està inactiu. Segueix pendent des de fa un any aproximadament una convocatòria que va anunciar el govern de la Generalitat.

Mentrestant l’única manera de poder acreditar la formació ocupacional o contínua i reconèixer l’experiència laboral és la que ofereix el Departament d’Ensenyament a través del Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.
Per poder utilitzar aquest servei has de connectar amb http://serveifp.cat del Departament d’Ensenyament.
El termini per inscriure’t és des del 19 de febrer (a les 0.00 h.) al 27 de febrer (a les 24.00 h.).

Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.

El servei d’assessorament s’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir-ho.

El servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu finalitza amb un informe d’assessorament, requisit previ per a la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

El servei d’assessorament és individual i en els centres depenents del Departament d’Ensenyament té un cost determinat pel preu públic de 60,00 €.

Els centres d’altres titularitats faran públic el preu del servei a les seves web.

SOL•LICITUD del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.

Els usuaris interessats en sol•licitar el servei han de seguir els passos següents.
1r pas. Registrar-se a l’aplicació mitjançant una adreça de correu vàlida.
2n pas. Els usuaris registrats rebran en aquest correu electrònic un nom d’usuari i una contrasenya per poder fer la sol•licitud a la família professional i al centre que desitgin.
3r pas. Introduir al http://serveifp.cat  el nom d’usuari/a (correu electrònic) i la contrasenya rebuda a l’apartat “Accés usuaris” i seguir les indicacions.

Per poder realitzar la sol•licitud primer t’has de registrar al sistema mitjançant una adreça de correu vàlida

Insistim el període d’inscripció de sol•licituds al servei s’obrirà el dia 19 de febrer de 2013 a les 00:00.

CENTRES XARXA ORIENTACIO PROFESSIONAL
http://www.xarxaorientacio.cat/index.php/19-programa-dorientacio-professional-al-llarg-de-la-vida?tmpl=component&print=1&layout=default&page 

 

CCOO sempre hem reivindicat un reconeixement oficial de l’experiència adquirida en el treball i a través de la formació ocupacional i contínua. De la mateixa manera que hem exigit que es posi en marxa un procediment per tal de poder acreditar aquest reconeixement.
Actualment, amb el programa ACREDITA’T, podràs acreditar oficialment la teva competència professional.

L’ acreditació té valor acadèmic i laboral.

Pot ser una acreditació parcial d’una o varies competències.
Pot servir per obtenir un certificat de professionalitat o fins hi tot, si reuneixes els requisits exigibles, pots convalidar parcialment el títol de Tècnic o Tècnic superior, que s’haurà de completar amb formació necessària.
L’ACREDITA’T és el sistema d’avaluació i reconeixement de les competències adquirides a través de l’experiència laboral o de cursos realitzats.

Si compleixes els requisits i demostres competència professional, podràs obtenir un certificat oficial que acreditarà la teva formació i experiència laboral.

En aquest fullet s’explica com podràs obtenir el certificat oficial d’acreditació professional i aporta informació de l’última convocatòria de 8.118 places.

A finals del 2011 el Govern de la Generalitat, va informar que convocarien 1.675 places més per acreditacions de 7 famílies professionals diferents a les de la primera convocatòria. Aquesta convocatòria està pendent de realitzar-se.

També hi ha altres vies obertes de convalidacions d’unitats formatives dels títols a través de programes propis del Departament d’Ensenyament.

Per disposar d’informació actualitzada al moment consulta el web oficial del servei d’acreditació www.gencat.cat/acreditat  

Altres adreces d’interès per l’acreditació experiència laboral i formació no formal

Accés al vídeo informatiu de l’ Institut Català de Qualificacions ICQP sobre el procediment de l’acreditació competències. Explica el procediment experimental però es força clarificador per les persones que poden estar interessades.

Vídeo sobre l’itinerari de qualificació professional  

CCOO Vallès Occidental va elaborar una guia sobre el sistema de qualificacions i formació professional pensada pels delegats i delegades.

Guia per a delegats sindicals: el sistema integrat de qualificacions i formació professional de Catalunya

Per més informació:

www.gencat.cat/ensenyament
www.gencat.cat/empresaiocupacio  
http://todofp.es/todofp/formacion/acreditacion-de-competencias.html

Si tens dubtes o vols fer una consulta a CCOO de Catalunya pots fer-ho a

Fundació Paco Puerto, al 93-4812717
Centre de Formació de Persones Adultes “Manuel Sacristán”, al 93-4812767
[email protected]  

També us podeu dirigir a les vostres federacions i unions territorials.

Recull de normativa legal

1. BOE – Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral

2. DOGC – RESOLUCIÓ ENS/2580/2011, de 20 d’octubre, per la qual es convoca el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, i se n’estableixen les bases

3. BOE – Resolución de 25 de octubre de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial, del Departamento de Enseñanza, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de reconocimiento de evaluación y certificación de la competencia profesional adquirida a través de la experiencia laboral y/o en vías no formales de formación, en Cataluña