El Sistema Integrat de Qualificacions i Formació Professional de Catalunya

Obtenir algun document oficial que certifiqui que els anys desenvolupant un ofici ens ha dotat de la formació professional corresponent, o aconseguir que els cursos de formació que fem, a l’empresa o fora, estant en actiu o en atur, tinguin validesa oficial. Aquestes són algunes de les reivindicacions que des de fa molt de temps hem plantejat i que ara comencen a ser possibles.

La integració de tota la formació professional en un únic sistema obre moltes portes a les aspiracions individuals i col·lectives de les persones assalariades. És per això que ens ha semblat oportú donar a conèixer els trets fonamentals del Sistema Integrat de Qualificacions i Formació Professional, estructurat a partir d'un Catàleg de Qualificacions Professionals basat en unitats de competències, tot i ser conscients que encara queden molts aspectes per concretar i que fins i tot es poden donar canvis substancials en l'actual sistema.

Ho hem volgut fer en un format més atractiu que no pas un manual en paper. Hem elaborat un CD i hem incorporat el seu contingut en una pàgina web, el primer per poder distribuir-lo i donar a conèixer el producte i la segona per poder tenir una eina que es pugui actualitzar i posar-se al dia a mesura que vagi evolucionant el sistema, d'acord amb els canvis del sistema productiu i la innovació tecnològica inherent.

Esperem que aquest material sigui entenedor i útil tant per a l’activitat sindical que se’n pot desprendre com per a les aspiracions de millora professional de les persones treballadores.
Amb la col·laboració de:


Entrar