Teletreball i mobilitat

El teletreball com a mesura de sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic

Si hi ha una conseqüència clara, a nivell social, que ha demostrat el teletreball durant la pandèmia de la COVID-19, és la seva influencia directa en la reducció de la mobilitat i en la millora de la qualitat de l’aire a les nostres ciutats. Tenint en compte aquesta experiència prèvia, podem  considerar la implementació del teletreball en les empreses com una proposta per canviar la manera amb el que les persones accedim a la feina. La reducció del nombre de desplaçaments que implica aquesta forma d’organització reverteix, lògicament, en una rebaixa dels impactes ambientals de l’activitat econòmica, en una rebaixa de les despeses, però també una reducció dels riscos de patir un accident in itinere o in missió.

Des d’aquest punt de vista, el teletreball, es pot entendre com una mesura més de mobilitat sostenible, precisament per que representa la no mobilitat. Així, es pot configurar com una eina molt potent per la millora de la qualitat de l’aire de les àrees més poblades de Catalunya.

El teletreball als Plans de desplaçament de les empreses

Des del punt de vista sindical existeix una eina que permet impulsar mesures de mobilitat més sostenible i segura, incloent el teletreball. Es tracta del pla de desplaçament d’empresa (PDE), que a Catalunya s’ha de desenvolupar de manera obligatòria a determinats centres de treball a partir de l’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2020 (PQA), de l’any 2014.

La recent aprovació del Pla Director de la Mobilitat 2020-2025 ha incrementat el nombre de centres de treball que han d’aprovar PDEs en aquesta demarcació (a la resta de Catalunya no existeix, hores d’ara, aquesta obligació concreta).

De manera general es pot afirmar que les empreses de més de 500 persones treballadores de la demarcació de Barcelona han d’elaborar un PDE. Aquest límit baixa fins a les 199 en els 40 municipis definits al PQA.

Tant el Pla d’actuació per a la millora de l’aire com el Pla Director de la Mobilitat indiquen, de manera expressa, que el PDE s’ha de realitzar amb la participació de la representació sindical. Tot això és d’aplicació, tant en l’àmbit privat com al públic, per tant afecta també als centres de treball de les diferents administracions públiques.

Incidir sobre el model de mobilitat a través dels PDE és una molt bona eina d’intervenció sindical que ens permet no només endreçar la mobilitat, sinó que és un element de disputa important del salari indirecte i que ajuda a reduir la sinistralitat laboral i els riscos psicosocials. El teletreball ben implementat pot representar una de les mesures claus en aquests plans de desplaçament de les empreses.

Feu clic per veure la Guia sindical sobre el teletreball