CCOO de Catalunya entenem que l’anunci de l’ampliació de l’aeroport del Prat no atén a criteris de cohesió territorial i mediambiental

Els aeroports de Girona i Reus estan perfectament capacitats per assumir l’increment del servei aeroportuari

Des de CCOO demanem una major coordinació institucional a l’hora d’abordar propostes com l’anunci d’AENA d’ampliació de l’aeroport del Prat, que afecten a les polítiques de mobilitat i lluita contra el canvi climàtic, i evitar així possibles impactes negatius en l’economia i sobretot en l’ocupació. Els anuncis i debats sobre mesures que afecten directament un sector clau per al desenvolupament econòmic i la cohesió territorial d’un país, com el transport aeroportuari, necessiten els criteris de prudència i coordinació, per no perjudicar seriosament els consensos necessaris que donen garantia i seguretat dels treballadors i treballadores, i de la societat de l’entorn.

La proposta presentada no té en compte l’impacte mediambiental i sobre la qualitat de l’aire dels municipis propers com Barcelona, que ja presenten un problema important de saturació aèria i de qualitat ambiental.

Però sobretot la proposta d’AENA no té en compte la imprescindible política de cohesió territorial que ha de lluitar contra el desequilibri entre territoris, tant econòmic com demogràficament, i renuncia a una estratègia de creixement que desenvolupi l’activitat als aeroports de Reus i Girona. Aquesta, a més de ser una solució tècnica i mediambiental més eficaç que la de sobresaturar l’aeroport del Prat, és una aposta per millorar el desenvolupament de territoris de fora de l’àrea metropolitana, ajudant per tant a lluitar contra la despoblació d’una part important de Catalunya.

A més, l’aeroport del Prat i els seus treballadors i treballadores pateixen contínuament les conseqüències d’una gestió que genera precarietat laboral i que s’expressa en múltiples vagues de treballadores i treballadors afectats en els darrers temps. La principal causa és la política de subcontractació que AENA practica amb les empreses que presten el servei. Una política que externalitza els riscos de la gestió i els fa més vulnerables a les fluctuacions de la demanda i a l’increment continu de viatgers que satura la capacitat de l’aeroport del Prat.

Des de CCOO de Catalunya  reivindiquem la millora en la gestió aeroportuària amb la participació de la representació dels treballadors i sindicats, per poder intervenir de manera integral en les decisions que millorin els nivells de cohesió social, ambiental i territorial, respectin l’ocupació i les condicions de treball i impulsin el desenvolupament econòmic del país.

Així mateix fem una crida als governs de la Generalitat i de l’Estat i a les institucions municipals implicades perquè actuïn de manera coordinada i preservin els interessos dels treballadors i treballadores del sector aeri i els del conjunt de la ciutadania, prioritzant els criteris de cohesió social, ambiental i territorial als estrictament economicistes. I reivindiquem una transició justa cap a un nou model econòmic més sostenible, amb planificació i participació dels treballadors i treballadores que avui estan ocupats en els sectors en transició.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 17 de gener de 2020