Signat el conveni col·lectiu del comerç tèxtil de la província de Tarragona

Avui 13 de gener del 2023, el Consell de Gremis de Comerç, Turisme i Serveis, CCOO i UGT hem signat un nou conveni col·lectiu per al període 2022-2024. CCOO valorem de manera positiva l’acord, ja que amplia drets i millora condicions de treball, tant en matèria salarial, amb la incorporació de la clàusula de revisió (a l’anterior conveni no n’hi havia), el manteniment del poder adquisitiu contrarestant l’augment de l’IPC així com a la resta de matèries: permisos retribuïts, contractació, conciliació de la vida laboral i familiar i nous drets laborals de moltes de les treballadores que actualment treballen a empreses com Zara, H&M, Bershka, Cortefiel… i d’altres del comerç al detall que tenen seu a la província de Tarragona.

Volem posar de manifest que dins els acords hem assolit mesures que van en contra de la bretxa salarial de manera destacada i en contra de la precarització salarial dels joves treballadors i treballadores. Les negociacions que van arrencar el passat 2 de maig del 2022, han tingut un desenvolupament intens de vuit reunions i s’han tancat avui 13 de gener del 2023 a les 11 h a la seu del Foment de Treball, a Via Laietana a Barcelona, on s’ha produït la signatura del conveni. Destaquem que la signatura s’ha produït a la ciutat comtal perquè a la província de Tarragona no hi ha patronal amb la qual negociar.

Les novetats que cal destacar d’aquest nou conveni col·lectiu són les següents:

 • Increment salarial del 4 % per a l’any 2022, del 3 % per a l’any 2023 i del 3 % per a l’any 2024. S’estableix una clàusula de revisió salarial al final del període si la suma de l’IPC acumulat del període 2022-2024 supera l’increment salarial pactat, amb un topall del 2,3 %.
 • Es regulen nous drets laborals en matèria de registre de jornada, treball a distància i dret a la desconnexió digital.
 • A partir del gener del 2023 les persones treballadores amb contracte a temps parcial tindran dret a consolidar el 50 % del nombre d’hores realitzades en un període de dos anys sobre les inicialment contractades.
 • Garantia d’activitat de 120 dies i un mínim de 20 hores a la setmana per a les persones treballadores amb contracte fix discontinu.
 • S’especifica que les llicències retribuïdes es gaudiran en dies hàbils. Ampliació de la llicència retribuïda per mort de cònjuge, pare, mare i fill o filla en un dia addicional.
 • Establiment d’un permís de fins a vuit hores a l’any per assistència a metges especialistes del sistema sanitari públic.
 • Establiment de fins a vuit hores a l’any per acompanyament al metge o metgessa per raons de malaltia de fills o filles menors de dotze anys.
 • Ampliació de 20.000 a 25.000 la quantitat a percebre en cas de mort o incapacitat derivada d’accident de treball.
 • Possibilitat d’acollir-se a la reducció de jornada per guarda legal per a menors de 14 anys (abans 12 anys).
 • S’estableix un nou complement salarial de 0,25 € per hora treballada per a les persones contractades a temps parcial.
 • Excedència per cura de familiars amb reserva del lloc de treball.
 • Establiment d’un permís sense retribució de fins a 60 dies per motius familiars.
 • Nous drets per a les treballadores víctimes de violència de gènere.
 • Desenvolupament de nous drets sobre formació professional (permisos per concórrer a exàmens, dret a l’adaptació de la jornada, permisos de formació, etc.)
 • Eliminació de nivells retributius més baixos: aprenent, ajudant d’ofici, ajudant de 2a i ajudant de 1a.
 • Promoció de “Dependent/a de 2a” a “Dependent/a de 1a” transcorreguts dos anys.
 • Promoció de “Mosso/a” a “Mosso/a especialista” transcorreguts dos anys.