Signades les taules salarials del Conveni de construcció de la Província de Barcelona

Després de mesos de batalla per fer complir l’increment salarial signat per a l’any 2021, el 5 d’octubre del 2021 la Comissió Paritària de l’estat de el Conveni de construcció signa les taules salarials de la província de Barcelona a petició de CCOO i UGT de Catalunya.

Tot i que la signatura de les taules significa una victòria, des de CCOO de Catalunya considerem que la patronal de Barcelona ha passat alguns límits, pel que creiem que és important matisar algunes qüestions de l’acord i deixar constància que la mobilització no s’acaba aquí.

Així mateix, des de CCOO volem mostrar el rebuig al paper que ha jugat la patronal de Barcelona que, per primera vegada, ha fet desistiment de les seves funcions com a patronal, sent l’única patronal catalana que no ha respectat els acords als quals s’havia compromès en la signatura del conveni i ha pretès traslladar als treballadors la responsabilitat d’un problema que tenen amb el seu referent estatal, posant en risc el manteniment del nostre poder adquisitiu.

Des del nostre sindicat, volem alertar que aquest fet suposa un greu precedent de caràcter molt negatiu per donar una visió de conjunt del sector de la construcció a Catalunya, més encara, en un moment en què el sector ha de rebre una gran injecció de recursos públics que han d’ajudar les empreses a orientar les estratègies de lluita contra el canvi climàtic, l’eficiència energètica, garantint un canvi de model sectorial que tingui un impacte positiu en les condicions, salarials dels treballadors i treballadores. Aquesta qüestió pot donar sortida a un problema que la mateixa patronal està denunciant quan diu que es requereixen 700.000 professionals i que no són capaços de trobar-los.

Tot i que la signatura de les taules salarials es farà efectiva a partir de la seva publicació l’increment salarial en un 2,5 %, la patronal estatal ha considerat que el plus de distància, transport i eines no s’havia d’incrementar, ja que ha entès que correspon a la negociació provincial de Barcelona incrementar-lo. Des de CCOO, no compartim aquest punt de vista i així ho vam fer saber a través dels nostres representants a la Comissió Paritària. En els propers dies, estudiarem quina és la millor estratègia sindical i jurídica, per garantir els nostres drets i que els increments s’apliquin a tots els conceptes que componen el nostre salari.

Des de CCOO no permetrem que el sector continuï creixent sobre la base de la precarietat, els baixos salaris i seguirem amb la campanya de mobilització per exigir un sector de la construcció que generi valor afegit, saludable i de futur per al conjunt de treballadores i treballadors que el composem.

Com sempre, el sindicat es posa a disposició d’aquells treballadors i treballadores que tinguin dubtes de com s’ha d’actualitzar el seu salari, una vegada es publiquin les taules.