Seguiment massiu de la vaga de 2 hores en el sector financer, amb un seguiment del 84,7 % de les plantilles a escala estatal

A Catalunya un 89 % de les 22.000 persones treballadores de banca, estalvi i cooperatives de crèdit han secundat la vaga parcial de 2 hores convocada per CCOO, UGT i FINI avui dilluns, 26 de febrer, segons les estimacions dels tres sindicats.

Segons les organitzacions sindicals, el 85,5 % de les plantilles de banca (d’un total de 80.000), un 83,5 % de les plantilles d’estalvi (d’un total de 55.000) i un 84,5 % de les plantilles de cooperatives de crèdit (d’un total de 17.000) han secundat la vaga de 2 hores per exigir a les entitats del sector financer increments salarials al mateix nivell que els beneficis del sector i mesures de gran importància que millorin un clima laboral cada vegada més insostenible.

Les xifres estimades de seguiment per entitats són les següents: CaixaBank (87,5 %), Santander (87,1 %), BBVA (86,9 %), Sabadell (85 %), Unicaja (87 %), Abanca (50 %), Cajamar (85,5 %), Ibercaja (85 %), Bankinter (78 %) i Deutsche (79 %).

Des de CCOO, UGT i FINI agraeixen expressament a les plantilles del sector el seguiment de la convocatòria i qualifiquen aquesta vaga parcial com a històrica, la primera vaga que afecta al mateix temps banca, estalvi i cooperatives de crèdit, i anticipen un seguiment igualment massiu en la vaga de 24 hores convocada per al divendres 22 de març, data coincident amb la celebració de les juntes d’accionistes de CaixaBank i Banc Santander.

Els sindicats exigeixen a les cúpules directives del sector, que ha batut tots els seus rècords de beneficis, que escoltin el missatge que han transmès les seves plantilles, i rectifiquin de forma molt significativa les seves propostes, amb increments salarials que permetin recuperar el poder adquisitiu i mesures que millorin un insostenible clima laboral.