Salvament Marítim incompleix el conveni col·lectiu per al personal de terra

CCOO denunciem que SASEMAR incompleix el VIII Conveni col·lectiu amb torns de guàrdia en els centres de coordinació de Salvament Marítim amb menys efectius del que s’estableix per conveni. Una qüestió que lluny de ser puntual o sobrevinguda, és un problema estructural, ja que són diversos els centres de coordinació de Salvament Marítim repartits al llarg del territori nacional que en les últimes setmanes han tingut torns de guàrdia amb menys personal de l’estipulat com a mínim.

Com ja hem manifestat en diferents ocasions, l’actual direcció de SASEMAR, en la qual no hi ha cap marí, no està tenint en compte les necessitats de personal d’aquests centres de treball i les seves plantilles segueixen en els mínims que estableix el conveni, per la qual cosa molt temem que aquesta situació s’estengui a la totalitat de centres de coordinació de Salvament Marítim amb els quals compta SASEMAR, i quedin torns de guàrdia coberts amb una única persona. A Catalunya hi ha actualment dos centres de coordinació, a Barcelona i a Tarragona. En el centre de Barcelona hi ha només una persona cobrint el torn de guàrdia.

És fonamental que el personal de guàrdia tingui un coneixement de les particularitats i peculiaritats del lloc, a l’hora de tenir formació específica de la seva zona de responsabilitat, tal com estableixen les directrius internacionals. La nostra situació geogràfica, pròxima a importants vies de navegació, la important flota pesquera i la d’esbarjo, així com l’arribada de milers de persones a les nostres costes en embarcacions precàries en mans d’organitzacions mafioses, requereix una atenció constant dels treballadors i treballadores al trànsit marítim. Un personal que ha fet durant el 2023, segons dades de la pròpia SASEMAR, el seguiment a més de 300.000 vaixells, ha coordinat el rescat, l’assistència o la cerca d’una mitjana de 159 persones al dia, un total de 58.056 persones a l’any, i ha assistit 5.336 embarcacions.

Des de CCOO instem les autoritats marítimes a prendre mesures per protegir el servei públic de salvament marítim, reconegut a tots els nivells, tan nacionalment com internacionalment, i impedir que es duguin a terme decisions com tancar el centre de coordinació de salvament a Tarifa (Tarifa trànsit) o traspassar les comunicacions, els serveis de trànsit marítim i la gestió de l’emergència a altres centres de coordinació que estan mancats de la formació específica del lloc.