Llista d’aprovats dels curs d’ATC

Méss de 4.400 treballadors aprovats

Malgrat les crítiques i desconfiances aixecades per alguns sindicats des de l’inici de la convocatòria del curs, fins i tot algun que volent posar-se la medalla de ser el primer de la classe ha difós una falsa informació sobre el tall de l’examen, CCOO, després de remetre les seves propostes a l’empresa, ha assolit vèncer les seves fortes resistències i rebaixar els criteris de puntuació. Amb això, més de 4.400 treballadors han superat amb èxit l’examen davant dels pocs més de 2.000 que proposava Correos. Aquest és el valor de la intervenció sindical (que, per cert, es vol suprimir amb la reforma laboral).

CCOO ha exigit a l’empresa que tingui en compte les dificultats que hi ha hagut en tot el procés a l’hora d’establir la nota de tall necessària per a aprovar, així com l’esforç realitzat pels treballadors i treballadores amb aquest curs.

Per aquest motiu i, sobretot, perquè vam considerar que amb la realització d’aquest curs els treballadors/as han adquirit un molt bon punt de partida dels coneixements propis de les labors d’oficines que s’haurien de completar amb la formació necessària una vegada s’accedeixi al lloc de treball, CCOO ha defensat que el tall no podia ser superior al 40 o 50 per 100 de respostes correctes (com inicialment plantejava Correos).

Així mateix, CCOO considera que la segona prova, que pretenia amidar les competències comercials dels treballadors, ha de ser substituïda per la formació i, per tant, no pot ser tinguda en compte per a la superació del curs.