El Sector de Mossos de CCOO denuncia negligència del Departament d’Interior en la realització de pràctiques esportives obligatòries a l’ISPC

El comitè de seguretat i salut laboral no ha establert un protocol adaptat a les mesures de restricció decretades per la Generalitat de Catalunya

Els exercicis de defensa personal agrupen fins a 150 alumnes de diferents territoris de Catalunya que realitzen pràctiques d’alt risc perquè comporten contacte físic molt estret (cos a cos) durant cinc hores al dia, cinc dies a la setmana en instal·lacions tancades de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

En aquest moment, ja hi ha persones confinades com a conseqüència d’aquestes pràctiques.
Mentre, el Govern de la Generalitat ha decretat el tancament dels espais esportius i gimnasos, la Direcció General de la Policia programa la formació en defensa personal dels alumnes de la 27ª promoció sense les mesures necessàries.

El Sector de Mossos de CCOO ha demanat explicacions per escrit a la sub-directora general de Prevenció de Riscos i Salut Laboral i a la Direcció de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) perquè aclareixin les condicions en que s’estan desenvolupant les accions formatives de defensa personal dels alumnes en pràctiques de la 27ª promoció. Ens preocupa molt que el comitè de seguretat i salut laboral no tingui establert un protocol adaptat a les mesures de restricció decretades per la Generalitat de Catalunya.

CCOO va demanar una reunió amb la directora del comitè de seguretat i salut laboral per tractar aquesta qüestió, però la reunió ens va ser denegada.

CCOO es va adreçar també a la Subdirecció de Recursos Humans per tal de demanar informació sobre la realització dels nomenats cursos, en relació als canvis horaris en els dies festius dels alumnes de la 27ª promoció. Sobre aquest tema, la subdirecció de Recursos Humans va respondre clarificant la situació.

Si no es prenen les mesures de protecció necessàries, CCOO denunciarà el Departament d’Interior davant la Inspecció de Treball.

Lamentem una vegada més la manca de protecció que el departament aplica als seus treballadors i en concret els del Cos de Mossos d’Esquadra, que contrasta amb exemples d’agilitat i bona gestió com la de l’Ajuntament de Barcelona que ha fet una previsió de test davant de possibles casos positius de COVID-19 per acotar la presència de virus en la seva plantilla.