CCOO denuncia irregularitats en la contractació en els centres penitenciaris de Lleida

Concretament es denuncia la cobertura d’una plaça vacant sense que s’hagi fet pública ni s’hagi ofert prèviament als funcionaris, tal com marca la llei

CCOO ha denunciat davant de les autoritats competents les irregularitats produïdes en la contractació de personal al Centre Penitenciari Ponent, contravenint tots els acords i la legislació vigent, i amb afectació greu per als treballadors i treballadores públics.

El sindicat considera intolerables els tractes de favor a l’Administració pública, i li exigeix rigor i transparència en la contractació de personal i serveis.

Concretament es denuncia la cobertura d’una plaça vacant sense que s’hagi fet pública ni s’hagi ofert prèviament als funcionaris, tal com marca la llei.

L’assignació d’aquesta plaça, en aquestes condicions, perjudica el col·lectiu de funcionaris adscrits al Departament de Justícia, que no han tingut coneixement d’aquesta vacant ni possibilitat de sol·licitar-la. Molts d’aquests funcionaris de Lleida treballen en centres penitenciaris de la resta de Catalunya i se’ls ha negat l’oportunitat d’apropar-se al seu domicili, evitant desplaçaments i riscos.