Acord de condicions dels empleats i empleades públics dels ens locals de menys de 20.000 habitants

Signat el divendres 19 de desembre de 2014 a l’Ajuntament de Solsona

Feu clic per veure:
-el comunicat de premsa conjunt sobre l’Acord de condicions dels empleats i empleades públics als ens locals de menys de 20.000 habitants, signat el divendres 19 de desembre de 2014 a l’Ajuntament de Solsona
-el text de l’“Acord comú de condicions pel empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017)”
-el vídeo sobre l’acte celebrat a l’Ajuntament de Solsona el divendres 19 de desembre de 2014, elaborat per la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, amb declaracions de Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya