Negociació Col·lectiva i Salut Laboral

Acció sindical en Salut Laboral: Idees i propostes per a la intervenció e l’empresa

Avançar en la qualitat de la prevenció és una estratègia associada a la construcció d’un nou model productiu i, per tant, al desenvolupament d’una millor posició competitiva de les nostres empreses.

Català
Castellà