Integració de la prevenció a les empreses

El pla de prevenció, l’avaluació de riscos i la planificació d’activitats preventives.

Des que, l’any 2003 i posteriorment, es va aprovar la modificació de la llei de prevenció de riscos laborals 31/1995, CCOO hem fet un esforç per assegurar la integració de l’activitat preventiva en les empreses, on els delegats i delegades de prevenció exerceixen les seves funcions de representació. 

L’empresari és qui ha d’adoptar sistemes de gestió que incloguin elements (política, organització, planificació, aplicació i seguiment) per a la millora de la prevenció en les empreses. 

La integració de la prevenció en tots els nivells jeràrquics de l’empresa, conjuntament amb el dret de participació dels treballadors i treballadores i els seus representants, és una forma d’aconseguir que la prevenció de riscos laborals en l’empresa es faci amb qualitat, rigor i eficàcia. La màxima que ha de guiar la nostra actuació en les empreses és “integrar la prevenció en tots els nivells amb la participació de tots els actors”.

Català
Castellà