Taller a l’Hospitalet de Llobregat sobre la intervenció sindical en l’organització del treball

Amb l’objectiu d’impulsar la participació sindical en la configuració i la negociació d’unes condicions de treball saludables, organitzem un taller pràctic sobre l’organització del treball i els riscos psicosocials, per al proper 9 de novembre, destinat als delegats i delegades de prevenció de l’Hospitalet de Llobregat.

Aquesta acció permetrà donar eines i criteris d’actuació als nostres delegats i delegades per poder disputar i intervenir sindicalment en una organització del treball que protegeixi la salut física i mental de les persones treballadores a les empreses.

D’aquesta manera contribuirem al compliment dels objectius acordats en l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2021-2026 i, en concret, serà possible impulsar els objectius estratègics de vetllar per una millora contínua de les condicions de treball en determinats sectors d’activitat, riscos laborals i/o col·lectius específics (OE3), atenent uns dels riscos prevalents en l’àmbit laboral, i fomentar la qualitat de la prevenció de riscos laborals (OE1), a través de l’impuls de la participació de la representació sindical (OP 1.7), ja que l’adquisició de nous coneixements i capacitats de la nostra estructura sindical és fonamental per a una participació sindical activa en la millora de les condicions de treball i de les mesures preventives davant els riscos laborals.

Programa del taller “La intervenció sindical en l’organització del treball i els riscos psicosocials”

Dijous 9 de novembre del 2023, de les 9.30 h a les 14 h

Sala de reunions. CCOO a l’Hospitalet de Llobregat (c. d’Amadeu Torner, 41)

9.30 h Benvinguda. Lorena González, coordinadora de CCOO a l’Hospitalet de Llobregat

9.40 h Presentació del conductor del taller i estructura de la jornada

9.50 h Estratègia sindical: com intervenim en l’organització de treball

12.10 h Pausa

12.30 h Intervenció sindical en un cas pràctic d’avaluació de riscos psicosocials

12.50 h Conclusions del taller

13.30 h Mètodes d’avaluació (FPSICO, CopSoq ISTAS 21). Proposta de mesures preventives

14 h Cloenda de la jornada

Inscripcions: confirmeu la vostra assistència enviant un correu electrònic a [email protected]

Amb el suport de:

Logo Departament Empresa Treball A La Feina Cap Risc 2022