Renda garantida de ciutadania

Informació vàlida fins el 14 de setembre de 2019

La renda garantida de ciutadania (RGC) és una prestació econòmica per protegir de la pobresa, tot garantint uns ingressos mínims per viure. S’ha aprovat gràcies a una iniciativa legislativa popular. La primera proposta de RGC, la va fer CCOO l’any 2003. La RGC millora i substitueix la renda mínima d’inserció creada amb un acord amb els sindicats el 1996.

Qui hi té dret?

Qualsevol persona sense ingressos o amb ingressos per sota del que s’estableix, si compleix els requisits. La RGC s’implementarà gradualment fins a l’abril del 2020. 
Les quantitats fins el 14 de setembre del 2019 són:

Membres unitat familiar

Quantitat

1 persona

609 euros al mes

2 persones adultes

896 euros al mes

3 persones (almenys dues d’adultes)

969 euros al mes

4 persones (almenys dues d’adultes)

1.042 euros al mes

5 persones o més (almenys dues d’adultes)

1.122 euros al mes

La RGC pot complementar pensions, prestacions, subsidis i ajuts per atur, i salaris –en el cas de famílies monoparentals– si estan per sota d’aquestes quantitats.

La RGC pot ser compatible amb altres ajuts com beques de menjador, de transport i per estudis, prestacions per dependència…

Com se sol·licita?

La Generalitat ha posat en marxa el telèfon d’informació 900 400 012 i el web www.rendagarantida.gencat.cat on es pot obtenir informació i demanar cita prèvia.

Si tens dubtes, a CCOO t’oferim atenció al correu electrònic [email protected].

Feu clic per descarregar-vos el full informatiu de CCOO de Catalunya sobre la renda garantida de ciutadania (en català i castellà)