CCOO guanya una sentència que aconsegueix la readmissió d’un treballador d’Autocares Meg Bus, SL, acomiadat després de presentar-se a les eleccions sindicals

Portada pel Gabinet Tècnic Jurídic del sindicat

El Jutjat Social 33 de Barcelona ha dictat una sentència que condemna les empreses Autocares Meg Bus, SL, i Cintoi Bus, SL, a readmetre un representant dels treballadors per CCOO i al pagament d’una indemnització de 50.000 euros per danys i perjudicis.

Un cop el treballador (que es trobava en situació de baixa laboral) es va reincorporar al seu lloc de treball, el servei de prevenció aliè de l’empresa va fer un informe on manifestava que, durant un temps i per la medicació, havia de canviar de lloc de treball.

Posteriorment, quan l’empresa es va assabentar que es presentava a les eleccions sindicals, va pressionar la doctora per canviar el dictamen mèdic i realitzar un altre en què digués que no era apte per a la seva feina. Exactament, la sentència recull que la causa “havia estat prèviament manipulada per tal d’aconseguir la fraudulenta finalitat perseguida” i es va canviar sense cap criteri mèdic.

El jutge considera que l’actuació de l’empresa vulnera els drets fonamentals del treballador i que amb l’acomiadament l’empresa volia, segons el text de la sentència, donar “un toc d’atenció o avís a altres potencials navegants sindicals”. Per aquest fet, es condemna l’empresa a 50.000 euros per danys i perjudicis.

Cal destacar no només l’actuació fraudulenta de l’empresa, sinó també la manipulació d’un informe mèdic i la pressió exercida sobre els serveis de prevenció Quirón Prevención que posen en dubte la seva feina i independència.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 8 de juliol de 2019