CCOO de Catalunya inicia una campanya per oferir la reclamació judicial a tots els treballadors i treballadores afectats per la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea

Dret a indemnització dels treballadors i treballadores temporals

Tal com es va conèixer ahir, una sentència del Tribunal de Justícia de la UE ha reconegut als treballadors i treballadores temporals el dret a percebre la indemnització de 20 dies per any sense necessitat que el seu contracte sigui fraudulent. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) declara que la legislació laboral espanyola discrimina a gairebé quatre milions de treballadores i treballadors temporals a l’Estat espanyol, 546.600 a Catalunya.

CCOO, com a sindicat més representatiu, ha decidit promoure les accions judicials necessàries per assegurar el pagament de les diferències econòmiques a la totalitat de treballadors i treballadores temporals que han vist extingit el seu contracte en l’últim any.

Per aquest motiu CCOO inicia una campanya per oferir reclamació judicial a través dels seus serveis jurídics a tots els afectats per a la sentència. En aquest sentit, a partir de demà es posarà en marxa una bústia electrònica on es podran dirigir les persones afectades i que desitgin fer la reclamació judicial corresponent.

CCOO ha instat el Govern i els partits polítics a promoure una reforma urgent que ajusti la nostra legislació al marc europeu.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 21 de setembre de 2016