CCOO atén prop de 45.000 consultes de tipus laboral o jurídic en un any

Memòria d’activitat d’assessorament del 2018

CCOO ha preparat una memòria d’activitat de l’assessorament individual que fa als seus locals sindicals de tipus laboral (28.906 visites) o jurídic (15.763 visites) al llarg del passat 2018, que sumen un total de 44.669 atencions a treballadors i treballadores de problemes i/o reclamacions laborals.

Pel que fa a l’assessorament laboral, el 2018 es van atendre 28.906 visites (18.228 persones diferents ateses), en 35 locals sindicals i amb 143 assessors laborals sindicalistes. El 65% de les persones eren afiliades (11.846) en el moment de fer la visita i el 35% persones no afiliades (6.382): cal destacar que el 53% dels no afiliats s’afiliaven en consulta. Es van atendre més dones (51%) que homes i més d’empreses petites (59% de menys de 50 treballadors i treballadores) que de grans, sobretot d’empreses dels sectors de serveis.

Els temes principals de consulta i reclamació laborals han estat: no s’aplica bé el conveni (29%), consultes sobre prestacions de la Seguretat Social (20%), acomiadaments (12%), càlculs de nòmines i quitances (10%), problemes amb el salari (9%), o problemes amb el contracte (9%). En 4.993 consultes ha calgut la intervenció del Gabinet Tècnic i Jurídic del sindicat, i d’elles el 49,13% han acabat en expedient judicial.

Respecte a l’assessorament jurídic al mateix Gabinet Tècnic i Jurídic, l’any 2018 consten 15.763 visites de consultes jurídiques (7.438 primeres visites i la resta de seguiment d’expedients) de 17.516 persones, en 21 locals sindicals i amb 39 professionals (32 advocats, 6 graduats socials i 1 economista). El 83% de les persones eren afiliades (14.563) en el moment de fer la visita i el 17% no (2.953).

Els temes principals de consulta i reclamació jurídica han estat: acomiadaments (35%), reclamacions de quantitat (23%), reclamacions a la Seguretat Social (15%), sancions (9%), mobilitat geogràfica (5%), contenciós administratiu (4%). S’han tramitat 5.157 expedients judicials amb un 85,7% de resultats favorables.

Finalment, durant el primer semestre de l’any 2019 s’ha produït un increment de l’activitat d’assessorament laboral i jurídic, amb un total de 24.191 consultes ateses amb visita als locals sindicals. Des de CCOO de Catalunya seguirem compromesos amb els treballadors i treballadores en general i amb els nostres afiliats, per defensar els drets laborals i el treball digne, tantes vegades vulnerats.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 7 d’agost de 2019