CCOO valora positivament el primer any de l’entrada en vigor de la ‘llei rider’ malgrat el boicot d’algunes grans empreses del sector, però considera que és urgent que s’ampliï a tots els treballs de plataforma

El 12 d’agost es compleix un any de l’entrada en vigor del Reial decret llei 9/2021, coneguda com a llei rider. Transcorregut aquest temps, des de CCOO de Catalunya considerem que està tenint un impacte positiu. Aquesta llei, pionera en la regulació del treball en plataformes digitals a escala europea, ha estat el resultat d’una llarga lluita sindical, de les denúncies col·lectives dels repartidors a domicili i del diàleg social. Sens dubte, la normativa ha suposat un punt d’inflexió en positiu, en termes de reconeixement i exercici dels drets laborals especialment a les empreses de plataforma de repartiment.

La presumpció de la laboralitat dels repartidors que treballaven com a falsos autònoms està sent fonamental per a la seva contractació efectiva, que s’està duent a terme de manera progressiva. Això significa la seva incorporació al règim general de la Seguretat Social com a treballadors per compte aliè, dins del marc legal que els correspon, la qual cosa es tradueix en drets, salaris i condicions pactats en convenis col·lectius, en protecció social, així com també en incorporació a la Llei de prevenció de riscos laborals i als plans d’igualtat.

La laboralització dels riders està generant altres conquestes pioneres en el sector de les plataformes digitals, que fins fa poc es pensaven gairebé impossibles: organitzar-se sindicalment i triar els seus representants legals. El cas paradigmàtic el trobem a Glovo Groceries, on els treballadors dels seus set supermercats a Barcelona, després d’una vaga exitosa i la contractació de la plantilla, i mitjançant l’acompanyament i l’assessorament de CCOO de Catalunya, van celebrar el passat mes de juny les primeres eleccions sindicals. Com a RLPT ja poden negociar amb l’empresa la millora de les seves condicions laborals i la fi de les injustícies i l’explotació que estaven patint, així com exigir ser informats per l’empresa sobre els algoritmes, gràcies a la modificació de l’article 64 de l’Estatut dels treballadors previst en la llei.

Glovoccoo

No obstant això, la velocitat i l’abast de l’aplicació no s’estan donant d’acord amb l’esperat i amb el que es necessita. Per això, des de CCOO exigim que, de manera urgent, es reforci la Inspecció de Treball i es doti de recursos suficients per combatre les pràctiques fraudulentes d’empreses que continuen sense complir la llei. Aquestes empreses no sols continuen treballant únicament amb falsos autònoms, sinó que, a més, s’inventen fórmules empresarials perverses, com per exemple que els repartidors emetin dues factures, una al restaurant i una altra al client final. Altres empreses estan externalitzant els repartidors a través de l’ETT i d’empreses multiserveis.

Finalment, considerem que davant la proliferació d’un gran nombre de plataformes digitals que ofereixen una multitud de serveis, és necessària l’ampliació de la llei rider a tots els sectors. La presumpció de laboralitat en altres plataformes digitals, on la relació entre prestador de serveis i l’app està controlada i planificada per l’empresa, és de caràcter fonamental i urgent per evitar, sobretot, la tendència de continuar precaritzant allò que ja era precari davant la desprotecció, la desregulació i la total externalització de costos i riscos laborals.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya

Barcelona, 10 d’agost de 2022