CCOO i UGT presentem una proposta de resolució al Parlament de Catalunya per reclamar la laboralitat i la millora de les condicions de treball dels repartidors i repartidores de plataformes digitals

Al llarg d’aquesta setmana, UGT i CCOO de Catalunya hem fet una ronda de contactes amb els diferents grups parlamentaris per explicar la situació dels treballadors i les treballadores d’empreses de repartiment a domicili de plataforma digital, més coneguts com a riders.

En concret, les reunions que s’han celebrat han estat amb els grups parlamentaris d’Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Socialistes i Units per Avançar, En Comú Podem i Ciutadans, tots ells han manifestat la seva proximitat a la proposta de resolució i entenem que hi donaran suport.

Per altra banda, tot i cercar el màxim suport possible de l’arc parlamentari, la resta de grups com el Partit Popular de Catalunya i la Candidatura d’Unitat Popular – Un Nou Cicle per Guanyar, malauradament no han contestat a la sol·licitud de reunió i només hem pogut mantenir amb ells algun contacte informal.

Els hem explicat que és inadmissible que l’empresa Glovo es negui a complir el Reial decret llei 9/2021, d’11 de maig, i posteriorment la Llei 12/2021, de 28 de setembre, més coneguda com a llei riders, que obliga aquestes empreses a contractar els seus repartidors i repartidores. Igualment, els hem explicat com la resta d’empreses de plataforma Uber Eats, Stuart i Shargo han contractat els seus repartidors i repartidores a través d’empreses de treball temporal o empreses multiserveis en un entramat fraudulent.

Per tant, continuen deixant a aquestes persones treballadores en la precarietat més absoluta, patint condicions laborals pròpies del segle XIX, com és el fet de no tenir accés als locals i per tant tampoc als lavabos, situació que afecta les dones sobretot quan tenen el període menstrual, han d’esperar les comandes a la via pública, han de posar a disposició de la plataforma el seu vehicle i el telèfon mòbil, salaris per sota del mínim interprofessional, jornades de treball interminables, entre moltes altres problemàtiques.

També, amb molta preocupació els hem informat dels casos d’assetjament sexual cap a les dones en aquestes empreses de plataforma, producte de l’organització del treball i el nul interès d’aquestes empreses de protegir les seves treballadores i posar fre a aquests abusos dels clients.

Igualment, la pressió que exerceixen aquestes empreses per entregar les comandes en temps rècord produeix angoixa i estrès a les persones treballadores, la qual cosa fa que aquest col·lectiu pateixi un alt nombre d’accidents a la via pública, accidents moltes vegades mortals.

Per tot això, hem informat als diferents grups polítics la necessitat d’obligar a aquestes empreses a complir la llei i que contractin els seus repartidors i repartidores de manera directa i que apliquin el conveni col·lectiu del sector. També, hem transmès la necessitat de dotar la Inspecció de Treball de recursos materials i personals per vigilar el compliment de aquesta llei riders amb campanyes específiques  i agilitzar els expedients de les denúncies registrades contra aquestes empreses de plataforma per greus incompliments de la legislació laboral.

Finalment, hem demanat que s’adoptin mesures i mecanismes de control en l’àmbit de la contractació pública establint criteris d’adjudicació i clàusules socials als plecs per evitar l’accés a contractes públics, directament o subcontractades, de les empreses de plataforma que no compleixen la llei.