‘Lluita digital’ 407: presentem un informe pioner sobre l’impacte de la reforma laboral en el mercat de treball

Aquesta publicació digital arriba per correu electrònic, amb una periodicitat quinzenal, a tots els afiliats i afiliades que ho desitgin, i afegeix un plus d’actualitat a la informació del sindicat.

Al número 407 del Lluita digital parlem de l’informe sobre l’impacte de la reforma laboral en el mercat de treball, la denuncia de les empreses que no disposen de protocol contra l’assetjament sexual, els 30 anys de la Fundació Cipriano García i l’estudi sindical sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), entre d’altres temes.

Lluita Digital 407