‘Lluita Digital’ 403. La Fundació Cipriano García i el Seminari Salvador Seguí acullen un acte centrat en la cultura de la pau en la construcció nacional de Catalunya

Aquesta publicació digital arriba per correu electrònic, amb una periodicitat quinzenal, a tots els afiliats i afiliades que ho desitgin, i afegeix un plus d’actualitat a la informació del sindicat.

En aquest número parlem del Pacte nacional per a la indústria, l’acte sobre la cultura de la pau en la construcció nacional de Catalunya, el dret a l’atur de les treballadores de la llar, l’augment de la sinistralitat laboral, l’inici del curs escolar i sobre les consultes del CITE, entre d’altres temes.

Lluita Digital 403