Les treballadores del SAD van a la vaga per protestar per l’enrocament de la patronal

La plantila del Servei d’Atenció Domiciliària de Catalunya (SAD) va celebrar el 18 de desembre una assemblea de treballadores convocada per CCOO de Catalunya, que va comptar amb una nombrosa assistència i va finalitzar en una concentració en plaça de Sant Jaume.  La plantilla va acceptar la proposta de les delegades de  concretar un calendari de mobilitzacions i una jornada de vaga a finals de febrer. CCOO convocarà i farà partícip d’aquesta convocatòria els altres sindicats de la mesa. La proposta de la jornada de vaga, ha estat confirmada per la totalitat de les delegades de personal i persones treballadores assistents a l’assemblea.

D’altra banda, el 19 de febrer van convocar mobilitzacions davant les seus de les patronals Acra, La Unió, La Confederació i Asade i el Consorci de Salut i Social de Catalunya, i el 21 de febrer la darrera assemblea abans de la vaga.

La patronal continua enrocada sense negociar un conveni raonable per al SAD , que dignifiqui una professió molt infravalorada. Aquesta passivitat en la negociació només beneficia la patronal i fa palesa la seva intenció de congelar els sous i les altres condicions de treball mentre pugui. Insisteix amb unes propostes que CCOO no està disposat  acceptar, com un sistema  d’increments salarials molt baixos i condicionat a una taula que estableix la pujada gradualment cada any, supeditada a més que l’ajuntament tregui a concurs la licitació del servei. Aquest model, significa, a la pràctica, que cada treballadora cobraria un salari diferent en funció de quan el seu ajuntament realitzi la licitació. El sistema ens planteja molts dubtes i hem exigit que aclareixin què passaria a les empreses que presten servei amb pròrrogues, i no en noves licitacions, ja que la taula d’increments està supedita a la licitació. També hem demanat que ens aclareixin una llarga llista de qüestions que afecten les treballadores, i de les quals continuem sense resposta.

Des de CCOO hem deixat ben clar que no volem continuar perdent poder adquisitiu, i que exigim que com a mínim s’apliqui la pujada de l’IPC anual. L’Administració pública considera l’atenció un servei essencial, però permet que les empreses que gestionen aquest servei precaritzin les treballadores amb sous irrisoris i es neguin a negociar un conveni digne.