L’Ateneu Memòria Popular reitera que Via Laietana, 43 ha de ser un centre de memòria de la repressió franquista

L’Ateneu de Memòria Popular i les entitats que en formen part -des de la Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya fins a l’Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, Irídia o l’Amical de Mauthausen, entre d’altres- i que, alhora, participem de la campanya “Via Laietana, 43. Fem justícia, Fem memòria”, veiem amb perplexitat l’anunci del ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, en una trobada amb l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, del fet que la Prefectura de Policia de Via Laietana serà declarada lloc de memòria en un futur però no amb la possibilitat de mantenir la presència policial a les mateixes dependències.

A les entitats memorials no ens agrada que ens prenguin el pèl. I menys encara en període preelectoral, justament quan demanem, com hem fet en altres ocasions, que totes les forces polítiques que concorren a les eleccions exposin de manera clara i rigorosa els seus programes en matèria de memòria democràtica i, en concret, diguin quines són les seves intencions sobre Via Laietana, 43.

Per a nosaltres només és acceptable que es converteixi en un espai de memòria i esdevingui un centre d’interpretació de les tortures i la repressió de la dictadura franquista. I considerem que això és incompatible amb el manteniment dels usos policials en el mateix edifici que, d’altra banda, ni té raons operatives ni condicions per al correcte exercici del treball dels funcionaris policials.

Recordem que La Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de memòria democràtica regula, en l’article 49m els anomenats llocs de memòria democràtica. En l’article 50 preveu que el procediment per a la declaració d’un lloc de memòria democràtica podrà incoar-se d’ofici per la direcció general competent en matèria de memòria democràtica o a instància d’entitats que promoguin i difonguin la memòria democràtica.

I això és precisament el que vam fer com a Ateneu de Memòria Popular l’11 de gener de l’any 2023, quan vam presentar una sol·licitud amb els procediments requerits per demanar la incoació del corresponent procediment per a la declaració de la Prefectura de Via Laietana, 43 com a lloc de memòria democràtica.

El 4 de maig del 2023 vam rebre, via correu electrònic, confirmació de rebuda de la petició per part de la Subdirecció General d’Ajuda a les Víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura, que depèn de la Direcció General de Memòria Democràtica, en referència a l’expedient LM-01-2023, iniciat amb la nostra petició. En la comunicació s’informava, que, en aquella data, l’inventari estatal de llocs de memòria democràtica incorporava exclusivament els que ja estaven indicats a la mateixa LMD 20/2022.

A més, s’informava que la Direcció General es trobava encara preparant el desenvolupament normatiu i institucional de la llei per tal d’incorporar nous béns a l’inventari. Per poder estudiar la petició de l’Ateneu Memòria Popular, ens tornaven a demanar una sèrie de documentació que ja havíem presentat amb la mateixa sol·licitud, i que vam tornar a enviar quedant pendents de novetats.

És per això que, havent utilitzat les entitats memorials, dins el termini i en la forma escaient, els mecanismes de participació que ens ofereix la llei sense cap resposta positiva fins al moment, ens sorprèn i ens incomoda que el ministre aprofiti una conjuntura electoral per fer un anunci que en certa manera burla la demanda que fa temps que exigim les entitats memorials. La memòria democràtica i el futur de Via Laietana, 43 es mereix un tractament més seriós i definitiu. Nosaltres seguirem lluitant perquè la Prefectura Superior de Policia de Via Laietana esdevingui l’espai de memòria i el centre d’interpretació sobre la repressió franquista que la nostra democràcia ens deu.

Signat:

Ateneu Memòria Popular i les entitats que l’integren: Associació Catalana d’Investigacions Marxistes, Amical de les Brigades Internacionals, Amical de Mauthausen, Amical de Ravensbrük, Associació Catalana de Persones Expreses Polítics Franquisme, Associació Catalana de Juristes Demòcrates, Associació Conèixer Història, Consortium for Advanced Studies Abroad, Escola Àngel Baixeras, European Observatory on Memories, Fundació Museu Històric Social La Maquinista, Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya, IRIDIA, La Teranyina Anònima (La Voz Ahogada), Memorial Democràtic Treballadors Seat, Fundació Neus Català, Associació Memòria Socialista i Androna Cultura.