L’Ajuntament de Reus vulnera doblement els drets de les persones treballadores

Des de CCOO volem denunciar que l’Ajuntament de Reus vulnera els drets de les persones treballadores, tant pel que fa als acords pactats amb la representació legal per a tot el seu personal, com pel que respecta al tracte a les persones treballadores dels seus organismes autònoms.

Aproximadament unes 78 persones que treballem als diferents organismes i instituts depenents de l’Ajuntament de Reus ens sentim discriminades per part de l’entitat local a causa de les diferents condicions laborals que tenim les persones treballadores d’aquests organismes respecte del personal propi de l’ajuntament.

Fa aproximadament uns 30 anys de la creació de diferents instituts i organismes autònoms de l’Ajuntament de Reus que actualment són: l’Institut Municipal Reus Cultura, l’Agència de Promoció de Ciutat “Reus promoció” i l’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell (IMFE). Abans de la creació dels diferents organismes autònoms, part de la plantilla estava contractada directament per l’ajuntament i després es van subrogar als diferents organismes amb el compromís d’una igualtat i d’una equiparació en les condicions laborals que no es veuria alterada pel fet de passar a ser plantilla de l’organisme autònom.


Això, lluny de ser respectat, ens ha portat a anys de discriminació respecte de la plantilla municipal i ha generat un greuge en diferents temes de drets i retribucions i, per tant, ha creat una plantilla de primera categoria i una de segona entre persones que hem passat els mateixos processos selectius previstos i regulats per la llei i normatives vigents de contractació d’empleats i empleades de l’Administració pública, en aquest cas municipal.

Amb el temps hem vist com s’ha traspassat part de les plantilles d’organismes cap a l’ajuntament sense cap problema, i també hem vist tota mena de moviments segons conveniència dels diferents equips de govern. La denúncia pública i la reivindicació històrica de les plantilles va arribar fins a l’actual equip de govern municipal que va assumir un compromís ferm en equiparar les plantilles dels diferents organismes en condicions i salari respecte de la plantilla de l’Ajuntament.

Aquest compromís assumit per l’alcalde, a portes d’acabar la legislatura, no s’ha complert ni tampoc no hi ha voluntat per trobar solucions en ferm i satisfactòries al conflicte.

Les nostres nòmines s’elaboren des de Recursos Humans de l’ajuntament, els reglaments i la normativa que ens imposen són els mateixos que els de la resta d’empleats i empleades de l’ajuntament, els nostres organigrames estan presidits per regidors electes de l’ajuntament.

Creiem que no hi ha un compromís de fer política que vetlli per la transparència, l’equitat, la no discriminació i el respecte pels drets de les persones treballadores. Lluny de tot això ens trobem un cop més amb les mateixes dinàmiques de maltractament institucional on ningú es responsabilitza de res, passant la pilota d’un costat a altre i faltant a la paraula dels compromisos adquirits.

Els treballadors i treballadores d’aquests organismes autònoms continuarem treballant per la ciutadania amb el mateix compromís que fins ara perquè la ciutat funcioni de la millor manera, però, ara, amb l’objectiu que se’ns reconegui la feina com a treballadors de primera i no de segona.

Però aquesta no és l’única vulneració en la qual incorre l’equip de govern de l’Ajuntament de Reus: a més, ara, està intentant desdir-se dels acords pactats prèviament amb la representació del personal municipal. Al Ple del dia 24 de març, tornaran a portar dos temes que han estat imposats unilateralment, saltant-se tot el mecanisme regulador i negociador, establert i pactat en la Mesa Negociadora de juliol de 2022, per afavorir l’accés i les retribucions de dos llocs de treball, de manera totalment arbitrària i injustificada. Això, a la pràctica, traeix el compromís adquirit amb tot el personal de l’ajuntament i també dels organismes autònoms que en depenen.


És per això, que posarem de manifest al ple la nostra disconformitat i actuarem amb tots els mitjans possibles i disponibles en dret contra aquest atac a la negociació col·lectiva i per mala fe negociadora, en defensa dels drets de tot el personal.