L’Ajuntament de Barcelona renova el seu suport al Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers de CCOO de Catalunya al SAIER de Barcelona

Un any més, el CITE de CCOO de Catalunya ha renovat la seva col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona que garanteix la seva continuïtat al Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) de la ciutat de Barcelona. 

L’objectiu d’aquesta col·laboració és garantir una adequada informació gratuïta sobre la legislació d’estrangeria i la tramitació dels diferents procediments administratius vinculats a aquesta legislació per garantir l’accés i el manteniment de la situació de regularitat administrativa a les persones estrangeres residents a la ciutat. També es vol garantir una bona informació sobre els aspectes vinculats a la mobilitat internacional de treballadors, especialment sobre tots els recursos disponibles per garantir l’èxit de l’aposta migratòria.  Per últim, des del servei també es dona suport en matèria d’estrangeria als tècnics municipals que ho requereixin.

El suport a la tramitació de la documentació de persones en situació irregular representa un clar benefici tant per a les persones afectades com per a la ciutat. Disposar d’una situació administrativa regular permet una millor integració social i laboral de les persones estrangeres. El mateix es pot dir de la resta de tràmits i informacions realitzades sobre la Llei d’estrangeria, que garanteixen que la persona en situació regular pugui mantenir-la sense dificultats.

Amb el suport de:

Logotip Ajuntament De Barcelona