L’acord sindical que hem liderat a Glovo Groceries aconsegueix millores retributives i la introducció de la primera flota de motocicletes elèctriques

La mesura forma part d’un procés de negociació en què s’ha millorat el pagament del quilometratge i s’han corregit problemes en el sistema de pagaments de diumenges i festius.

La disponibilitat de flota pròpia de vehicles per part de l’empresa va ser una de les reivindicacions centrals del procés històric de vaga que es va produir a GLOVO l’estiu del 2021. És un dels elements principals de la discussió de la laboralitat de les persones treballadores a les plataformes digitals i forma part de la necessària dotació per part de les empreses de les eines necessàries per al desenvolupament adequat del treball. L’acord assolit possibilita l’accés de les persones treballadores a una flota de motocicletes de l’empresa, que, a més, són lliures d’emissions de CO2. Això comporta l’alleujament consegüent sobre la necessitat que les persones treballadores disposin de vehicles propis i en la discussió sobre la compensació per disponibilitat absoluta d’ús, desgast i manteniment. Suposa igualment un reforç d’enorme importància de la prevenció de riscos laborals, en centralitzar l’empresa els procediments de posada a punt, reparació i inspecció tècnica dels vehicles. La flota disponible serà de motocicletes de 125 cc, però es preveu que en el futur n’hi hagi de 50 cc.

Un altre resultat de la negociació ha estat la regularització del sistema de pagaments en diumenges i festius, dates centrals de la demanda de serveis d’aquests professionals, i ha corregit dificultats de gestió per part de l’empresa que va portar a un pagament inferior al que hauria de satisfer-se per conveni en uns casos i en excés en d’altres. L’acord dona solució a aquesta qüestió i garanteix a les persones treballadores el pagament correcte a futur. També incorpora un increment de l’hora treballada en diumenge de 3,23 € (un 50 % sobre l’hora ordinària), i en festiu de 7,87 € (100 % sobre l’hora ordinària). L’acord facilita el cobrament, amb efectes retroactius d’un any per a les persones que van rebre un pagament inferior al que corresponia i assegura que les persones que van rebre un pagament superior a l’aplicable no reintegrin cap quantitat i que, a més a més, siguin beneficiàries d’una indemnització a compte de la correcció de l’error de gestió i l’ajust a les quantitats acordades ja detallades.

Finalment, cal indicar que l’acord afegeix una altra millora retributiva directa, en aquest cas en els imports de quilometratge en funció del vehicle de repartiment, al marge de les motocicletes. En el cas del repartiment en patinet la millora del quilometratge serà vuit vegades superior a la que fins ara es percebia (un 800 %), tres vegades superior (un 300 %) en el cas de bicicleta normal i el doble (un 100 %) en el cas de bicicleta elèctrica.

CCOO de Catalunya valora molt positivament el procés d’interlocució i negociació col·lectiva que ha donat com a resultat un acord rotundament positiu, que dona sentit i utilitat al procés d’organització i sindicació impulsat el 2021. Un acord que atorga claus per continuar treballant sindicalment a GLOVO i, per extensió, a les noves formes d’economia de plataforma.